Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20521
Title: Сучасні тенденції розвитку інструментів корпоративної благодійності: зарубіжний досвід та особливості використання в Україні
Authors: Панухник, Олена Віталіївна
Плекан, Уляна Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Плекан У.М. Сучасні тенденції розвитку інструментів корпоративної благодійності: зарубіжний досвід та особливості використання в Україні / Плекан У.М., Панухник О.В. //
Bibliographic description (International): Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 523-527.
Issue Date: 13-Apr-2017
Date of entry: 27-Apr-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Національна металургійна академія України, м. Дніпро
Abstract: У західних країнах «корпоративна соціальна відповідальність» сформувалася в 70-тих рр. ХХ ст.. У стратегіях розвитку великих корпорації передбачалися методи вирішення соціальних питань. Корпоративна благодійність асоціювалася у керівництва корпорацій, насамперед, з допомогою співробітникам компанії, а також окремим групам громадян, які потребують підтримки, громадським організаціям, благодійним фондам і соціальним установам.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20521
References (Ukraine): 1. Благодійність бізнесу: корисно для себе, ефективно для інших. Інформаційно-методичний посібник / [А. Гулевська-Черниш, О. Мацібох, Д. Мурашко та ін.]. – К. : Книга плюс, 2009. – 152 с. 527 2. Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: сучасний досвід. За результатами дослідження / [А. Гулевська-Черниш, Д. Непочатова, Л. Паливода, С. Шендеровський]. – К. : Салютіс, 2010. – 60 с. 3. CAF World Giving Index 2016. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2016-publications/cafworld- giving-index-2016
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panukhnyk O.V., Plekan U._Dnipro.pdf567,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools