Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20511
Title: Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали : монографія
Authors: Нікіфоров, Юрій Миколайович
Ковалюк, Богдан Павлович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Н62 Нікіфоров Ю.М. Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали : монографія. Нікіфоров Ю.М., Ковалюк Б.П. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 272с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 26-Apr-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя
Abstract: Монографія присвячена фізико-технічним та фізико-технологічним питанням лазерного ударно-хвильового впливу на матеріали. Викладені апробовані авторами способи дослідження лазерної ударно-хвильової дії на матеріали, дефектоутворення та модифікацію їх властивостей за допомогою лазерних ударних хвиль малої амплатуди. Розглянуто можливості застосування лазерних ударних хвиль в нанотехнологіях.
Description: Монографія призначена для науковців і фахівців з фізики твердого тіла та матеріалознавства, викладачів, аспірантів і студентів технічних вищих навчальних закладів.
Content: ВСТУП 1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЛАЗЕРНОГО УДАРНО-ХВИЛЬОВОГО ВПЛИВУ 1.1. Механізм утворення та класифікація лазерних ударних хвиль 1.2. Критерій, глибина утворення та тиск лазерної ударної хвилі 1.3. Дія лазерних ударних хвиль на структуру та властивості матеріалів 1.4. Лазерні джерела випромінювання для генерації ударних хвиль 2. АПРОБОВАНІ СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАЗЕРНОГО УДАРНО-ХВИЛЬОВОГО ВПЛИВУ НА МАТЕРІАЛИ 2.1. Лазерний комплекс на базі установки ГОС-1001 2.1.1. Технічні параметри та схема опромінення зразків у прозорому конденсованому середовищі 2.1.2. Додаткові структурні елементи комплексу 2.1.3. Ефективність роботи LiF-модулятора добротності лазерного комплексу на базі ГОС-1001 2.1.4. Вибір прозорого конденсованого середовища 2.2. Методи дослідження впливу лазерних ударних хвиль на матеріали 2.3. Математична модель розрахунку температурного поля при опроміненні в прозорому конденсованому середовищі 3. ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ТА КРЕМНІЮ ПРИ ДІЇ УДАРНИХ ХВИЛЬ, ГЕНЕРОВАНИХ ЛАЗЕРОМ У РЕЖИМІ МОДУЛЬОВАНОЇ ДОБРОТНОСТІ 3.1. Вплив лазерних ударних хвиль на дефектоутворення та електрофізичні властивості кремнію 3.1.1. Керування дефектністю приповерхневих шарів кремнієвих структур шляхом зміни фононного тиску лазерної ударної хвилі 3.1.2. Електронні процеси в структурах з p-n-переходом при дії лазерних ударних хвиль 3.2. Дефектоутворення в армко-залізі під дією лазерної ударної хвилі 3.2.1. Глибина ударно-хвильової дії, визначена за кривими кутового розподілу анігіляційних фотонів 3.2.2. Механізм дисипації енергії потужного лазерного імпульсу 3.3. Вплив механічної, термічної та лазерної ударно-хвильової обробок на електронні властивості сталі Х18Н10Т-ВД 3.3.1. Природа зміни електроопору та мессбауерівських спектрів сталі Х18Н10Т-ВД при механічній та термічній обробці 3.3.2. Механізм фазових перетворень та шляхи реалізації зворотного мартенситного переходу в сталі Х18Н10Т-ВД під дією лазерних ударних хвиль 4. МОДИФІКАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛАЗЕРНИМИ УДАРНИМИ ХВИЛЯМИ 4.1. Рельєф поверхні сталі та міді, опромінених у прозорому конденсованому середовищі 4.2. Вплив умов опромінення на морфологію поверхні; аналіз, практичні рекомендації 4.3. Корозійна стійкість теплостійкої сталі 15Х13МФ після лазерної ударно-хвильової обробки та механізм її підвищення 4.4. Мікроструктура та механізми руйнування теплостійких сталей після лазерної обробки з генерацією ударних хвиль 5. ЛАЗЕРНІ УДАРНІ ХВИЛІ В НАНОТЕХНОЛОГІЯХ (вибрані питання) 5.1. Вплив лазерних ударних хвиль на політетрафторетиленові плівки 5.1.1. Візуалізація поширення лазерної ударної хвилі за допомогою багатошарових структур з політетрафторетиленових плівок 5.1.2. Експериментальні дослідження ефекту ударної поляризації в політетрафторетиленових плівках 5.2. Вплив лазерних ударних хвиль на фторопластову матрицю із нанотрубками 5.2.1. Металізація зразків фторопласту із нанотрубками: технологія, фрактограми, перспективи застосування 5.2.2. Ударна поляризація фторопластових зразків із нанотрубками 5.3. Лазерне ударно-хвильове впровадження нанотрубок у твердотільну матрицю 5.3.1. Методики та механізм упровадження нанотрубок 5.3.2. Термоелектричні та термоелектронні властивості структур вуглецеві нанотрубки – алюмінієва підкладка 5.4. Модифікація політетрафторетиленової плівки вуглецевими нанотрубками 5.5. Модифікація оптичних властивостей нанопорошкового ZnO методом лазерної ударно-хвильової обробки ПІСЛЯМОВА Література
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20511
ISBN: 978-966-305-066-9
Copyright owner: © Нікіфоров Ю.М., Ковалюк Б.П, 2015 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія.pdf17,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools