กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20487
ชื่อเรื่อง: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів заочної форми навчання
ผู้แต่ง: Кареліна, Олена Володимирівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Кареліна О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів заочної форми навчання / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. - 20 с.
วันที่เผยแพร่: 2011
Submitted date: 23-เมษ-2017
Date of entry: 23-เมษ-2017
Country (code): UA
คำสำคัญ: інформаційні системи, економіка
Number of pages: 20
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20487
Copyright owner: © Кареліна О. В., 2011
Content type: Learning Object
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:6.030502 „Економічна кібернетика“

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
методичка до курсовоїБУКЛЕТ.doc100 kBMicrosoft Wordดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น