Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20433

Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням»
Authors: Коваль, Вадим Петрович
Лучейко, Ігор Дмитрович
Affiliation: к.т.н., доц
к.т.н., доц
Bibliographic description (Ukraine): Коваль В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням» / В.П.Коваль, І.Д.Лучейко, [Текст]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 47 с.
Issue Date: 1-Oct-2015
Date of entry: 30-Mar-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Number of pages: 47
Abstract: Викладено основні вимоги до підготовки та виконання лабораторних робіт з курсу «Системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням», зміст і правила оформлення звіту про виконання і його захист. Подано основні теоретичні відомості для підготовки, технічні системи та обладнання, які використовуються при вимірюваннях, опис схеми установки і послідовність виконання лабораторних робіт. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності "Енергетичний менеджмент".
Content: ВСТУП 4 Лабораторна робота №1 ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ОДНОФАЗНИХ МЕРЕЖАХ 8 1.1. Теоретичні відомості 8 1.2. Схема установки 17 1.3. Хід роботи 19 1.4. Контрольні питання 19 1.5. Рекомендована література 20 Лабораторна робота №2 КОНТРОЛЬ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІЧИЛЬНИКОМ 22 2.1. Теоретичні відомості 22 2.2. Схема установки 26 2.3. Хід роботи 28 2.4. Контрольні питання 28 2.5. Рекомендована література 29 Лабораторна робота №3 ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРУ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛА, ЩО СПОЖИВАЄТЬСЯ 30 3.1. Теоретичні відомості 30 3.2. Схема установки 34 3.3. Хід роботи 35 3.4. Опрацювання експериментальних даних 35 3.5. Контрольні питання 36 3.6. Рекомендована література 36 Лабораторна робота №4 БАГАТОТАРИФНИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 37 4.1. Теоретичні відомості 37 4.2. Схема установки 44 4.3. Хід роботи 46 4.4. Контрольні питання 46
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20433
Copyright owner: Коваль В. П.
References (Ukraine): Щекин Р.В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1.- Київ: Будівельник, 1976. Тимчасові правила обліку і споживання теплової енергії, 01.07.96. Манюк В.И. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. М.: Стройиздат, 1988. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебн. для вузов.- М.: Энергоиздат,1981.- 416 с. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи.- М.: Энергия, 1973. Алабовський А.Н., Константінов С.М., Недужий І.А. Теплотехніка. – К.: Вища школа, 1986. Швец И.Т. и др. Теплотехника. – К.:Вища школа, 1976. Осипова В.А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. - М.: Энергия, 1969. Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газо нафтопереробних виробництв: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006,-260 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри енергозбереження і енергетичного менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval_SVOUE_(2015).pdfВикладено основні вимоги до підготовки та виконання лабораторних робіт з курсу «Системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням», зміст і правила оформлення звіту про виконання і його захист. 1,32 MBAdobe PDFView/Open
Koval_SVOUE_(2015).djvu1,37 MBDjVuView/Open
Koval_SVOUE_(2015)__COVER.png135,53 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools