Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20431

Назва: Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного використання (на прикладі СФНВГ «Коваль»)
Інші назви: Asset Accounting and control system engineering and economic analysis of their effective use (for example SFNVH "Smith")
Автори: Пашко, Іван Іванович
Бібліографічний опис: Пашко І. І. Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного використання (на прикладі СФНВГ «Коваль»). – Рукопис. Спеціальність 8.03050901 – Облік і аудит. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017
Bibliographic description: Pashko I.I. Asset Accounting and control system engineering and economic analysis of their effective use (for example SFNVH "Smith"). - Manuscript. Specialty 8.03050901 - Accounting and audit. - Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University. - Ternopil, 2017
Дата публікації: бер-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Науковий керівник: Королюк, Тетяна Миколаївна
Члени комітету: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота містить теоретичне обґрунтування економічної сутності основних засобів, критичну оцінку різних підходів та поглядів автора до визначення їх оцінки. Запропоновано шляхи удосконалення організації обліку основних засобів, зокрема обґрунтовано й розроблено пропозиції щодо удосконалення первинних документів з обліку основних засобів, а також визначено можливості застосування прогресивних методів обліку основних засобів. Визначено роль та значення здійснення контролю за наявністю та рухом основних засобів та запропонована удосконалена методика його здійснення. Здійснений аналіз показників основних засобів підтверджує висновок про доцільність зростання ефективності використання основних засобів. Всі рекомендації підтверджені розрахунками з використанням фактичних даних досліджуваного підприємства. Ключові слова: основні засоби, знос, амортизація, оцінка, контроль, аналіз, фондовіддача.
Опис: Thesis contains theoretical foundation of the economic substance of property, critical assessment of different approaches and opinions of the author to determine their estimates. Ways of improving the organization of fixed assets, including proved and suggestions for improvement of primary documents of fixed assets, and also the possibility of using advanced methods of fixed assets. The role and importance of monitoring the presence and movement of fixed assets and the proposed improved methods for its implementation. The analysis of indicators of fixed assets confirms the conclusion about expediency increase the efficiency of fixed assets. All recommendations are confirmed by calculations using actual data of the investigated companies. Keywords: fixed assets, depreciation, amortization, assessment, monitoring, analysis, capital.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20431
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Pashko.pdf324,36 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Pashko.djvu92,8 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Pashko__COVER.png84,56 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора