Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20428

Title: Основи права. Модульний курс для спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Authors: Грузін, В. Я.
Криськов, А. А.
Bibliographic description (Ukraine): Грузін В. Я., Криськов А. А. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи права» / Володимир Якович Грузін, Андрій Анатолійович Криськов. - Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 95 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 28-Mar-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Committee members: Кравчук, В.М.
Number of pages: 95
Description: Навчально-методичний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму курсу «Основи права» з урахуванням кредитно-модульної системи, плани проведення лекційних та семінарських занять, теми рефератів для презентації на семінарах, завдання до практичних занять і самостійної роботи, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, список рекомендованої літератури із значною кількістю першоджерел, наукових і навчальних видань, а також термінологічний словник. У посібнику, по можливості, враховані сучасні досягнення юридичної науки та зміни чинного законодавства України.
Content: Передмова 4 -- Розділ 1. Робоча програма курсу «Основи права» 5 -- Розділ 2. Тематика, плани й завдання до семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення 7 -- Змістовий модуль 1. Тема 1. Загальні положення про державу і право 8 -- Тема 2. Основи теорії права 10 -- Тема 3. Основи конституційного права України 11 -- Змістовий модуль 2. Тема 4. Основи цивільного права України 12 -- Тема 5. Основи трудового права України 14 -- Тема 6. Основи сімейного права України 16 -- Тема 7. Основи екологічного, земельного права України 18 -- Тема 8. Основи адміністративного права України 20 -- Тема 9. Основи кримінального права України 21 -- Розділ 3. Самостійна робота студентів 23 -- Розділ 4. Термінологічний словник 31 -- Розділ 5. Запитання для підсумкового контролю знань 70 -- 5.1. Запитання, що виносяться на перший модульний контроль 70 -- 5.2.Запитання, що виносяться на другий модульний контроль 71 -- 5.3. Запитання для підготовки до семестрового контролю знань 73 -- Розділ 6. Навчально–методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення курсу 75 -- Розділ 7. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарів та написання рефератів 79 -- Розділ 8. Список рекомендованих джерел і літератури 84
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20428
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_posib_Gruzin_Kryskov.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
Metod_posib_Gruzin_Kryskov.djvu961,29 kBDjVuView/Open
Metod_posib_Gruzin_Kryskov__COVER.png155,44 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.