Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20424

Назва: Організація оперативного аналізу виробничої собівартості продукції
Інші назви: For operational analysis of the cost of production
Автори: Берестецька, О. М.
Berestetska, O. M.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Берестецька О. М. Організація оперативного аналізу виробничої собівартості продукції / О. М. Берестецька // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 198–200. — (Секція 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств).
metadata.dc.identifier.citationen: Berestetska O. M. (2011) Orhanizatsiia operatyvnoho analizu vyrobnychoi sobivartosti produktsii [For operational analysis of the cost of production]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 198-200 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 06.35.31
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 198-200
metadata.dc.citation.spage: 198
metadata.dc.citation.epage: 200
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20424
metadata.dc.relation.references: 1.Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. -704с.
2.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник.-3-тє вид., перероб. І доп. –К.: Знання, 2008. -630с.
3.Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві та П (с) БО 16 «Витрати». / М.Чумаченко, І.Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007.- №10. –с.3-10.
metadata.dc.relation.referencesen: 1.Holov S.F. Upravlinskyi oblik. Pidruchnyk, K., Libra, 2003. -704p.
2.Popovych P.Ya. Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia: Pidruchnyk.-3-tie vyd., pererob. I dop. –K., Znannia, 2008. -630p.
3.Chumachenko M. Ekonomichna robota na pidpryiemstvi ta P (s) BO 16 "Vytraty"., M.Chumachenko, I.Bilousova, Bukhhalterskyi oblik i audyt, 2007, No 10. –P.3-10.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.