Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20423

Назва: Моделювання потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів на основі факторного аналізу
Інші назви: Modeling potential for construction industry based factor analysis
Автори: Різник, Н. М.
Riznyk, N. M.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Різник Н. М. Моделювання потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів на основі факторного аналізу / Н. М. Різник // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 74–76. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
metadata.dc.identifier.citationen: Riznyk N. M. (2011) Modeliuvannia potentsialu rozvytku promyslovosti budivelnykh materialiv na osnovi faktornoho analizu [Modeling potential for construction industry based factor analysis]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 74-76 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 69.003
338.24
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 74-76
metadata.dc.citation.spage: 74
metadata.dc.citation.epage: 76
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20423
metadata.dc.relation.references: 1. Цепенюк Н.М. Методика комплексної оцінки потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів / Н.М. Цепенюк // Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 251. - T. 1. – С. 268-275.
2. Цепенюк Н.М. Факторний аналіз потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону / Б.П. Федишин, Н.М. Цепенюк // Формування ринкових відносин в Україні: [зб. наук. праць.]. – Київ, 2009. – Вип. 10. – C. 93-99.
3. Мхитарян В.С. Эконометрика / В.С. Мхитарян, М.Ю. Архипова. – М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 69 с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Tsepeniuk N.M. Metodyka kompleksnoi otsinky potentsialu rozvytku promyslovosti budivelnykh materialiv, N.M. Tsepeniuk, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: [zb. nauk. prats], Dnipropetrovsk: DNU, 2009, Iss. 251, T. 1, P. 268-275.
2. Tsepeniuk N.M. Faktornyi analiz potentsialu rozvytku promyslovosti budivelnykh materialiv rehionu, B.P. Fedyshyn, N.M. Tsepeniuk, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: [zb. nauk. prats.], Kyiv, 2009, Iss. 10, P. 93-99.
3. Mkhitarian V.S. Ekonometrika, V.S. Mkhitarian, M.Iu. Arkhipova, M., Moskovskii mezhdunarodnyi institut ekonometriki, informatiki, finansov i prava, 2003, 69 p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.