Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20408

Назва: Максимізація прибутку сільськогосподарського підприємства з урахуванням сезонності
Інші назви: Profit maximization agricultural enterprises with seasonality
Автори: Терлецька, Н. І.
Ткачук, Д. А.
Terlecka, N. I.
Tkachuk, D. A.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Терлецька Н. І. Максимізація прибутку сільськогосподарського підприємства з урахуванням сезонності / Н. І. Терлецька, Д. А. Ткачук // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 243–244. — (Секція 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств).
metadata.dc.identifier.citationen: Terlecka N. I., Tkachuk D. A. (2011) Maksymizatsiia prybutku silskohospodarskoho pidpryiemstva z urakhuvanniam sezonnosti [Profit maximization agricultural enterprises with seasonality]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 243-244 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 330
metadata.dc.format.pages: 2
metadata.dc.format.extent: 243-244
metadata.dc.citation.spage: 243
metadata.dc.citation.epage: 244
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20408
metadata.dc.relation.references: 1. Бойко П., Коноваленко Н., Квасніцька Л. Оптимізація сівозмін Лісостепу України / П. Бойко, Н. Коноваленко, Л. Квасніцька // Agroexpert. – 2010. – №3(20). – Аграр Медіен Україна.
2. Бойко П., Коноваленко Н., Єгоров О. Оптимізація сівозмін Полісся України / П. Бойко, Н. Коноваленко, О. Єгоров // Agroexpert. – 2010. – №4(21). – Аграр Медіен Україна.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Boiko P., Konovalenko N., Kvasnitska L. Optymizatsiia sivozmin Lisostepu Ukrainy, P. Boiko, N. Konovalenko, L. Kvasnitska, Agroexpert, 2010, No 3(20), Ahrar Medien Ukraine.
2. Boiko P., Konovalenko N., Yehorov O. Optymizatsiia sivozmin Polissia Ukrainy, P. Boiko, N. Konovalenko, O. Yehorov, Agroexpert, 2010, No 4(21), Ahrar Medien Ukraine.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.