Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20396

Назва: Еконофізичні методи моніторингу раннього сповіщення та прогнозування економічних криз
Інші назви: Ekonofizychni methods of monitoring for early alert and forecasting economic crisis
Автори: Ганчук, А. А.
Соловйов, В. М.
Ganchuk, A. A.
Soloviev, V. M.
Приналежність: Міністерство фінансів України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Бібліографічний опис: Ганчук А. А. Еконофізичні методи моніторингу раннього сповіщення та прогнозування економічних криз / А. А. Ганчук, В. М. Соловйов // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 100–102. — (Секція 2. Економетричні моделі та методи прогнозування).
Bibliographic description: Ganchuk A. A., Soloviev V. M. (2011) Ekonofizychni metody monitorynhu rannoho spovishchennia ta prohnozuvannia ekonomichnykh kryz [Ekonofizychni methods of monitoring for early alert and forecasting economic crisis]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 100-102 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
Конференція/захід: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 330.115
336.763
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 100-102
Початкова сторінка: 100
Кінцева сторінка: 102
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20396
Перелік літератури: 1. Акаев А.А., Коротаев А.В., Фомин А.А. О причинах и возможных последствиях второй волны глобального кризиса // Моделирование и прогнозирование глобальной, региональной и национальной динамики / Отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий, С.Ю.Малков. - М.: ЛИБРИКОМ/URSS. - 2011. - С.424-459.
2. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем / [ Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.] – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 300 с.
3. Соловйов В.М., Сапцін В.М., Чабаненко Д.М. Прогнозування фінансово-економічних часових рядів з застосуванням ланцюгів Маркова та Фур’є-продовження // Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / Під ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2011. – С.141-155.
References: 1. Akaev A.A., Korotaev A.V., Fomin A.A. O prichinakh i vozmozhnykh posledstviiakh vtoroi volny hlobalnoho krizisa, Modelirovanie i prohnozirovanie hlobalnoi, rehionalnoi i natsionalnoi dinamiki, Otv. red. A.A. Akaev, A.V. Korotaev, H.H. Malinetskii, S.Iu.Malkov, M., LIBRIKOM/URSS, 2011, P.424-459.
2. Synerhetychni ta ekonofizychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system, [ Derbentsev V.D., Serdiuk O.A., Soloviov V.M., Sharapov O.D.] – Cherkasy : Brama-Ukraine, 2010, 300 p.
3. Soloviov V.M., Saptsin V.M., Chabanenko D.M. Prohnozuvannia finansovo-ekonomichnykh chasovykh riadiv z zastosuvanniam lantsiuhiv Markova ta Furie-prodovzhennia, Prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnykh protsesiv: suchasni pidkhody ta perspektyvy: monograph, Pid red. O.I.Cherniaka, P.V.Zakharchenka, Berdiansk: Vyd. Tkachuk O.V., 2011, P.141-155.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» (2011)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.