Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20389

Назва: Визначення сутності дефініції „провайдинг ефективності”
Інші назви: Defining the essence of definition “providing effectiveness”
Автори: Ковальчик, Олена Арнольдівна
Kovalchik, O. A.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Ковальчик О. А. Визначення сутності дефініції „провайдинг ефективності” / О. А. Ковальчик // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 182–184. — (Секція 6. Актуальні задачі теоретичної економіки).
metadata.dc.identifier.citationen: Kovalchik O. A. (2011) Vyznachennia sutnosti definitsii "provaidynh efektyvnosti" [Defining the essence of definition “providing effectiveness”]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 182-184 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 330.1
658.0
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 182-184
metadata.dc.citation.spage: 182
metadata.dc.citation.epage: 184
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20389
metadata.dc.relation.uri: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VZhDU/2010_2/46.pdf
metadata.dc.relation.references: 1. Гросул В.А., Аванесова Н.Е. Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства // [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VZhDU/2010_2/46.pdf
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Hrosul V.A., Avanesova N.E. Kontseptsiia steikkholderiv v systemi otsinky efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstva, [Electronic resource] – Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VZhDU/2010_2/46.pdf
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.