Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20385

Назва: Прогнозування соціальної реакції на структурні реформи
Інші назви: Prognostication of social reaction on structural reforms
Автори: Узундай, Д. Р.
Uzundaj, D.
metadata.dc.contributor.affiliation: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Узундай Д. Р. Прогнозування соціальної реакції на структурні реформи / Д. Р. Узундай // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 128–129. — (Секція 3. Моделі синергетичної економіки).
metadata.dc.identifier.citationen: Uzundaj D. (2011) Prohnozuvannia sotsialnoi reaktsii na strukturni reformy [Prognostication of social reaction on structural reforms]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 128-129 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 338
metadata.dc.format.pages: 2
metadata.dc.format.extent: 128-129
metadata.dc.citation.spage: 128
metadata.dc.citation.epage: 129
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20385
metadata.dc.relation.uri: http://www.nbuv.gov.ua
http://www.synergetics.net.ru/
metadata.dc.relation.references: 1. І.О. Крюкова Суспільно – економічі аспекти синергетики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
2. Концепция самоорганизации. Синергетика : науково-аналітичні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів http://www.synergetics.net.ru/
3. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти/ А. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – С. 55.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. I.O. Kriukova Suspilno – ekonomichi aspekty synerhetyky. [Electronic resource], Access mode: http://www.nbuv.gov.ua
2. Kontseptsyia samoorhanyzatsyy. Synerhetyka : naukovo-analitychni materialy [Electronic resource], Rezhym dostupu do materialiv http://www.synergetics.net.ru/
3. Halchynskyi A. Hlobalni transformatsii: kontseptualni alternatyvy. Metodolohichni aspekty/ A. Halchynskyi, K. : Lybid, 2006, P. 55.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.