Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20383

Назва: Динамічна модель міжгалузевого балансу: ретроспектива та перспектива використання
Інші назви: Dinamical leontev’s model: retrospective and progressive
Автори: Мамонова, Г. А.
Mamonova, G. V.
Приналежність: Національний університет Державної податкової служби України (м.Ірпінь)
Бібліографічний опис: Мамонова Г. А. Динамічна модель міжгалузевого балансу: ретроспектива та перспектива використання / Г. А. Мамонова // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 52–54. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
Bibliographic description: Mamonova G. V. (2011) Dynamichna model mizhhaluzevoho balansu: retrospektyva ta perspektyva vykorystannia [Dinamical leontev’s model: retrospective and progressive]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 52-54 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
Конференція/захід: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 330.44
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 52-54
Початкова сторінка: 52
Кінцева сторінка: 54
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20383
Перелік літератури: 1. Леонтьев В.В.Межотраслевая экономика / Леонтьев В.В.; пер. с англ.; под ред С.С.Шаталина, Д.В.Волового. – М.: Политическая литература, 1990. – 415 с.
2. Ляшенко И.Н. Макромодели экономического роста / Ляшенко И.Н. – К.: Высшая школа, 1979. – 232 с.
3. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики / Гранберг А.Г. – М.:Экономика, 1988. – 481 с.
4. Заусонина Т.Б. Оптимизация валового выпуска отраслей экономики на бесконечном горизонте / Заусонина Т.Б. – Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. техн. Ун-та, 2004. – 88 с.
5. Архангельський Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу / Архангельський Ю. // Економіка україни. – 2008. – № 7. – С. 29- 37.
6. Великий А.П., Шарапов О.Д. Динамічна модель міжгалузевого балансу в системі макроекономічних моделей / Великий А.П., Шарапов О.Д. // Міжвідомчий наук. збірник «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - Київ: КНЕУ, 2006, вип..74. – С.54-63.
7. V.S. Korolyuk and N. Limnios Stochastic Systems in Merging Phase Space, World Scientific., Singapure. – 2005. – 331 р.
References: 1. Leontev V.V.Mezhotraslevaia ekonomika, Leontev V.V.; transl. from English; pod red S.S.Shatalina, D.V.Volovoho, M., Politicheskaia literatura, 1990, 415 p.
2. Liashenko I.N. Makromodeli ekonomicheskoho rosta, Liashenko I.N, K., Vysshaia shkola, 1979, 232 p.
3. Hranberh A.H. Modelirovanie sotsialisticheskoi ekonomiki, Hranberh A.H, M.:Ekonomika, 1988, 481 p.
4. Zausonina T.B. Optimizatsiia valovoho vypuska otraslei ekonomiki na beskonechnom horizonte, Zausonina T.B, Tambov: Izd-vo Tambovskoho hos. tekhn. Un-ta, 2004, 88 p.
5. Arkhanhelskyi Yu. Pro tochnist prohnozuvannia rozvytku ekonomiky Ukrainy na osnovi mizhhaluzevoho balansu, Arkhanhelskyi Yu., Ekonomika ukrainy, 2008, No 7, P. 29- 37.
6. Velykyi A.P., Sharapov O.D. Dynamichna model mizhhaluzevoho balansu v systemi makroekonomichnykh modelei, Velykyi A.P., Sharapov O.D., Mizhvidomchyi nauk. zbirnyk "Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomitsi" - Kyiv: KNEU, 2006, vyp..74, P.54-63.
7. V.S. Korolyuk and N. Limnios Stochastic Systems in Merging Phase Space, World Scientific., Singapure, 2005, 331 r.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.