Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20370

Назва: Інноваційна політика підприємства, як форма стратегічного управління
Інші назви: Innovative policy of enterprise as form of strategic management
Автори: Равлик, Н. В.
Ravlyk, N. V.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Равлик Н. В. Інноваційна політика підприємства, як форма стратегічного управління / Н. В. Равлик // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 240–241. — (Секція 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств).
metadata.dc.identifier.citationen: Ravlyk N. V. (2011) Innovatsiina polityka pidpryiemstva, yak forma stratehichnoho upravlinnia [Innovative policy of enterprise as form of strategic management]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 240-241 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 338.3
metadata.dc.format.pages: 2
metadata.dc.format.extent: 240-241
metadata.dc.citation.spage: 240
metadata.dc.citation.epage: 241
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20370
metadata.dc.relation.references: 1. Кучко Е.Е. Инновационная политика как стратегия социального развития [Текст] / Е.Е. Кучко // Проблемы управления. – 2008. – № 1 (26). – С. 195–198.
2. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. Економічна думка. Тернопіль. -2006. – 80-105 с.
3. Економіка підприємства (в питаннях та відповідях) : [навчальний посібник] / І.І. Циглик, Я.Р. Бабик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 105 с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Kuchko E.E. Innovatsionnaia politika kak stratehiia sotsialnoho razvitiia [Text], E.E. Kuchko, Problemy upravleniia, 2008, No 1 (26), P. 195–198.
2. Mykytiuk P.P. Innovatsiinyi menedzhment. Ekonomichna dumka. Ternopil. -2006, 80-105 p.
3. Ekonomika pidpryiemstva (v pytanniakh ta vidpovidiakh) : [navchalnyi posibnyk], I.I. Tsyhlyk, Ya.R. Babyk, M.Ya. Yembryk, V.F. Parashchych, K. : Centre of Educational Literature, 2007, 105 p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.