Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20368

Назва: Машинобудівний комплекс: тенденції та шляхи виходу з кризи
Інші назви: Machine building industry: tendencies and ways out of crisis
Автори: Федишин, Ірина Богданівна
Fedyshyn, I. B.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
Бібліографічний опис: Федишин І. Б. Машинобудівний комплекс: тенденції та шляхи виходу з кризи / І. Б. Федишин // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 90–92. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
metadata.dc.identifier.citationen: Fedyshyn I. B. (2011) Mashynobudivnyi kompleks: tendentsii ta shliakhy vykhodu z kryzy [Machine building industry: tendencies and ways out of crisis]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 90-92 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 338.2
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 90-92
metadata.dc.citation.spage: 90
metadata.dc.citation.epage: 92
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20368
metadata.dc.relation.uri: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_27/67.pdf
metadata.dc.relation.references: 1. Вербицька, Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми економіки. – 2007.– №8.– С. 151-156.
2. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_27/67.pdf
3. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення / О. В. Собкевич та ін. – К. : НІСД, 2010. – 48 с.
4. Економічна доповідь "Про соціально-економічне становище Тернопільської області за січень 2011 року" Головне управління статистики у Тернопільській області, 50с.
5. Любовный В.Я., Зайцев И.Ф., Воякина А.Б. и др. Целевые программы развития регионов: рекомендации по совершенствованию, разработки, финансирования и реализации. МОНФ 2000 г. (с.8-9)
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Verbytska, Yu. M. Investytsiino-innovatsiina diialnist yak chynnyk sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu, Aktualni problemy ekonomiky, 2007, No 8, P. 151-156.
2. Elektronnii resurs. Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_27/67.pdf
3. Rozvytok promyslovoho potentsialu Ukrainy v protsesi pisliakryzovoho vidnovlennia, O. V. Sobkevych and other – K. : NISD, 2010, 48 p.
4. Ekonomichna dopovid "Pro sotsialno-ekonomichne stanovyshche Ternopilskoi oblasti za sichen 2011 roku" Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti, 50p.
5. Liubovnyi V.Ia., Zaitsev I.F., Voiakina A.B. and other Tselevye prohrammy razvitiia rehionov: rekomendatsii po sovershenstvovaniiu, razrabotki, finansirovaniia i realizatsii. MONF 2000 y. (P.8-9)
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.