Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20354

Назва: Сучасний стан управління комунікаціями проекту
Інші назви: Current state of communication project
Автори: Савчук, Х. Ю.
Savchuk, H. Y.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський національний технічний університет
Бібліографічний опис: Савчук Х. Ю. Сучасний стан управління комунікаціями проекту / Х. Ю. Савчук // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 166–168. — (Секція 5. Комунікації та якість в управлінні).
metadata.dc.identifier.citationen: Savchuk H. Y. (2011) Suchasnyi stan upravlinnia komunikatsiiamy proektu [Current state of communication project]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 166-168 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 005.8
316.772.2(045)
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 166-168
metadata.dc.citation.spage: 166
metadata.dc.citation.epage: 168
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20354
metadata.dc.relation.references: 1. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.
2. Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.
3. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 291с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Zavadskyi Y.S. Menedzhment: "Management", 2-e. vyd, K., Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu, 1998, 542 p.
2. Palekha Yu.I., Kudin V.O. Kultura upravlinnia ta pidpryiemnytstva: Navchalno-metodychnyi posibnyk, K., MAUP, 1998, 96 p.
3. Tatarchuk M.I. Korporatyvni informatsiini systemy: Navch. posibnyk, K., KNEU, 2005, 291p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.