Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20346

Назва: Аналіз діяльності підприємства за допомогою збалансованої системи показників
Інші назви: Analysis of enterprise via balanced scorecard
Автори: Роман, В. І.
Roman, V.
metadata.dc.contributor.affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Роман В. І. Аналіз діяльності підприємства за допомогою збалансованої системи показників / В. І. Роман // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 81–82. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
metadata.dc.identifier.citationen: Roman V. (2011) Analiz diialnosti pidpryiemstva za dopomohoiu zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Analysis of enterprise via balanced scorecard]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 81-82 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
metadata.dc.format.pages: 2
metadata.dc.format.extent: 81-82
metadata.dc.citation.spage: 81
metadata.dc.citation.epage: 82
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20346
metadata.dc.relation.references: 1. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффективности для промышленных предприятий и практика их применения. // Управление компанией. – 2003 - № 2.
2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию./ Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. – 320с.
3. Кльоба Л.Г. Система збалансованих показників (Balanced Scorecard – BSC) – нові можливості для ефективного управління процесом залучення інвестицій // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – №18. – С. 20-21.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Danilin O. Printsipy razrabotki kliuchevykh pokazatelei effektivnosti dlia promyshlennykh predpriiatii i praktika ikh primeneniia., Upravlenie kompaniei, 2003 - No 2.
2. Kaplan Robert S., Norton Deivid P. Sbalansirovannaia sistema pokazatelei. Ot stratehii k deistviiu./ transl. from English – M., ZAO "Olimp – Biznes", 2003, 320p.
3. Kloba L.H. Systema zbalansovanykh pokaznykiv (Balanced Scorecard – BSC) – novi mozhlyvosti dlia efektyvnoho upravlinnia protsesom zaluchennia investytsii, Investytsii: praktyka ta dosvid, 2005, No 18, P. 20-21.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.