Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20345

Назва: Дослідження стану зовнішнього середовища підприємства
Інші назви: Researching the state of enterprise environment
Автори: Вовк, В. М.
Романко, Х. І.
Vovk, V. M.
Romanko, K. I.
metadata.dc.contributor.affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Вовк В. М. Дослідження стану зовнішнього середовища підприємства / В. М. Вовк, Х. І. Романко // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 202–204. — (Секція 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств).
metadata.dc.identifier.citationen: Vovk V. M., Romanko K. I. (2011) Doslidzhennia stanu zovnishnoho seredovyshcha pidpryiemstva [Researching the state of enterprise environment]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 202-204 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 338.242
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 202-204
metadata.dc.citation.spage: 202
metadata.dc.citation.epage: 204
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20345
metadata.dc.relation.uri: http://strategy.bos.ru/books.phtml?id=1
http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/t_e_m_p_l_e_s.shtml
metadata.dc.relation.references: 1. Ансофф И. Стратегическое управление [Електронний ресурс] / Ансофф И. – Режим доступу: http://strategy.bos.ru/books.phtml?id=1
2. Гершун А.М. Анализ внешней среды бизнеса [Електронний ресурс] / – Режим доступу:http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/t_e_m_p_l_e_s.shtml
3. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико- методологічні засади та практичний інструментарій. / Лігоненко Л.О. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с.
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Ansoff I. Stratehicheskoe upravlenie [Electronic resource], Ansoff I, Access mode: http://strategy.bos.ru/books.phtml?id=1
2. Hershun A.M. Analiz vneshnei sredy biznesa [Electronic resource], Access mode:http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/t_e_m_p_l_e_s.shtml
3. Lihonenko L.O. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko- metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii., Lihonenko L.O, K. : Kyiv. Nats. torh.-ekon. un-t, 2001, 580 p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.