Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20332

Назва: Моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів із використанням сучасних підходів і методів економіко-математичного моделювання
Інші назви: Modeling dynamics demand for higher education institutions using modern approaches and methods economy- mathematical modeling
Автори: Кінащук, О. С.
Kinaschuk, O. S.
metadata.dc.contributor.affiliation: Тернопільський Національний Економічний Університет
Бібліографічний опис: Кінащук О. С. Моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів із використанням сучасних підходів і методів економіко-математичного моделювання / О. С. Кінащук // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 142–144. — (Секція 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки).
metadata.dc.identifier.citationen: Kinaschuk O. S. (2011) Modeliuvannia dynamiky popytu na posluhy vyshchykh navchalnykh zakladiv iz vykorystanniam suchasnykh pidkhodiv i metodiv ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia [Modeling dynamics demand for higher education institutions using modern approaches and methods economy- mathematical modeling]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 142-144 [in Ukrainian].
metadata.dc.relation.ispartof: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
metadata.dc.citation.conference: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
metadata.dc.citation.journalTitle: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
metadata.dc.coverage.placename: Тернопіль
metadata.dc.coverage.temporal: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 519.866
metadata.dc.format.pages: 3
metadata.dc.format.extent: 142-144
metadata.dc.citation.spage: 142
metadata.dc.citation.epage: 144
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20332
metadata.dc.relation.uri: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=350
metadata.dc.relation.references: 1. Огаренко Т.Ю. Когнітивне моделювання факторів мотивації абітурієнтів щодо вибору ВНЗ / Т.Ю. Огаренко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 251: В 6 т. – Т. ІІІ. – С. 657-667.
2. Лефевр В.А. Рефлексия. – М.: «Когито-Центр», 2003. – 496 с.
3. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=350
metadata.dc.relation.referencesen: 1. Oharenko T.Yu. Kohnityvne modeliuvannia faktoriv motyvatsii abituriientiv shchodo vyboru VNZ, T.Yu. Oharenko, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats, Dnipropetrovsk : DNU, 2009, Iss. 251: V 6 t, T. III, P. 657-667.
2. Lefevr V.A. Refleksiia, M., "Kohito-Tsentr", 2003, 496 p.
3. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=350
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.