Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20329

Назва: Формалізація термів та дослідження функцій належності при оцінюванні інвестиційних проектів в галузі зв’язку з застосуванням засад нечіткої логіки
Інші назви: Formalization term and research membership functions in evaluating the investmen progect in conections with the use principles of fuzzy logic
Автори: Гарматій, Наталія Михайлівна
Garmatiy, N. M.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гарматій Н. М. Формалізація термів та дослідження функцій належності при оцінюванні інвестиційних проектів в галузі зв’язку з застосуванням засад нечіткої логіки / Н. М. Гарматій // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 29–32. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем).
Bibliographic description: Garmatiy N. M. (2011) Formalizatsiia termiv ta doslidzhennia funktsii nalezhnosti pry otsiniuvanni investytsiinykh proektiv v haluzi zviazku z zastosuvanniam zasad nechitkoi lohiky [Formalization term and research membership functions in evaluating the investmen progect in conections with the use principles of fuzzy logic]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 29-32 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
Конференція/захід: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 658
5
519
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 29-32
Початкова сторінка: 29
Кінцева сторінка: 32
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20329
Перелік літератури: 1. Вовк В.М. Метематичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2006р.-584с.
2. Галецька Т.І., Методика оцінки ефективності лізингових проектів./ Топішко О.І. //Фінансова система України. Наукові записки. Серія «Економіка». Випуск 12.2009р. С.454- 469.
3. Горбатюк К.В., Застосування нечітких методів для аналізу даних хронометражних спостережень // Вісник Хмельницького національного університету 2011,№2,Т.1.,с 69-74.
4. Саати Т.А. Математические модели конфлитных ситуацій.- Пер. с анг.- Под.ред.И.А.Ушаква.- М.: Сов.радио,1997.-304с.
5. Cявавко М. Математичне моделювання за умов невизначеності.-Львів: НВФ «Українські технології», 2000.- 320c.
References: 1. Vovk V.M. Metematychni metody doslidzhennia operatsii v ekonomiko-vyrobnychykh systemakh, Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka,2006r.-584p.
2. Haletska T.I., Metodyka otsinky efektyvnosti lizynhovykh proektiv./ Topishko O.I. //Finansova systema Ukrainy. Naukovi zapysky. Seriia "Ekonomika". Issue 12.2009y. P.454- 469.
3. Horbatiuk K.V., Zastosuvannia nechitkykh metodiv dlia analizu danykh khronometrazhnykh sposterezhen, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu 2011,No 2,V.1.,P. 69-74.
4. Saati T.A. Matematicheskie modeli konflitnykh situatsii, Per. s anh, Pod.red.I.A.Ushakva, M., Sov.radio,1997.-304p.
5. Ciavavko M. Matematychne modeliuvannia za umov nevyznachenosti.-Lviv: NVF "Ukrainski tekhnolohii", 2000, 320c.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.