Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19446
Title: ПОЛІТОЛОГІЯ Методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання
Authors: Ніконенко, Василь Миколайович
Щигельська, Галина Остапівна
Гумен, Юрій Євгенович
Потіха, Оксана Богданівна
Габрусєва, Наталія Валеріївна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Ніконенко В. М., Щигельська Г. О., Гумен Ю. Є., Потіха О.Б., Габрусєва Н.В. Політологія: методичний посібник для студентів денної форми навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 58 с.
Issue Date: 2014
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Number of pages: 60
Abstract: Методичний посібник розроблено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, робочої програми курсу політології та навчальних планів для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання. Посібник містить навчальну програму, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, словник політологічних термінів, рекомендовану літературу та інші методичні матеріали.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19446
Content type: Other
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛІТОЛОГІЯ МЕТОД ПОСІБНИК 2014 (новий формат).pdf824,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools