Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19382

Title: Оптика і будова речовини: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики
Authors: Медюх, Михайло Максимович
Рокіцький, Олександр Михайлович
Ковалюк, Богдан Павлович
Стефанський, Володимир Ананійович
Скоренький, Юрій Любомирович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Оптика і будова речовини: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Медюх М.М., Рокіцький О.М., Ковалюк Б.П., Стефанський В.А., Скоренький Ю.Л., укладачі.- Тернопіль: ТНТУ, 2017.- 74 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 24-Feb-2017
Country (code): UA
Keywords: оптика
квантова фізика
Number of pages: 74
Abstract: Збірник містить методичні вказівки до лабораторних робіт, поставлених в рамках курсу фізики, що читається для студентів денної форми навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя за навчальними планами підготовки бакалаврів.
Content: Передмова ЛР № 61: Визначення показника заломлення скла ЛР № 62: Визначення показників заломлення рідин за допомогою рефрактометра ЛР № 63: Визначення світлотехнічних характеристик та світлового поля лампи розжарення ЛР № 64: Визначення концентрації розчину цукру за допомогою поляриметра ЛР № 65: Визначення довжини світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона ЛР № 66: Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки ЛР № 67: Визначення сталої Стефана-Больцмана ЛР № 68: Дослідження спектру випромінювання атома водню ЛР № 69: Зняття вольт-амперних характеристик і визначення струму насичення фотоелемента із зовнішнім фотоефектом ЛР № 70: Визначення сталої Планка за допомогою фотоелемента ЛР № 71: Визначення спектральної чутливості напівпровідникового фотоелемента ЛР № 72: Вивчення механізму фотопровідності та фотоелектричних властивостей фотоопору ЛР № 73: Дослідження залежності опору напівпровідників від температури ЛР № 74: Визначення коефіцієнта поглинання ґама-променів речовиною за допомогою лічильника Гейгера-Мюллера Таблиці
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19382
References (Ukraine): Методика викладання фізики Публікації викладачів кафедри фізики ТНТУ - Тернопіль, ТНТУ, 2015. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8384
Physics laboratory / Kovalyuk B.P., Skorenkyy Yu.L. Nikiforov Yu.M. - Ternopil, ТNTU, 2016.- 130 p. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18237
Скоренький Ю. Л. Інформаційні засоби забезпечення курсу фізики у ТНТУ / Ю. Скоренький // Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 25 квітня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — С. 57. — (Секція 5. Новітні фізико-технічні та освітні технології). http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7863
References (International): Skorenkyy Yu Incorporation of massive online open courses best practices into ukrainian university curriculum // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі“, секція: 2, 13-16 травня 2014 року : Тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 48. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3007
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
optyka2017.pdf48,84 MBAdobe PDFView/Open
optyka2017.djvu26,39 MBDjVuView/Open
optyka2017__COVER.png78,56 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools