Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19381

Title: Лабораторний практикум з електрики та магнетизму
Authors: Пундик, Андрій Володимирович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Електрика та магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Пундик А.В.- Тернопіль: ТНТУ, 2017.
Issue Date: 2017
Date of entry: 24-Feb-2017
Country (code): UA
Keywords: електрика
магнетизм
електричні вирірювання
Number of pages: 97
Abstract: Збірник містить методичні вказівки до лабораторних робіт, поставлених у рамках курсу фізики, що читається для студентів очної форми навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя за навчальними планами підготовки бакалаврів
Content: Передмова Вступне заняття: Електровимірювальні прилади ЛР № 31: Вивчення електростатичного поля ЛР № 32: Визначення ціни поділки і внутрішнього опору гальванометра ЛР № 33: Вимірювання опорів містком Уітстона ЛР № 34: Визначення температурного коефіцієнта електроопору металів ЛР № 35: Вимірювання електрорушійної сили джерела методом компенсації ЛР № 36: Градуювання термопари ЛР № 37: Визначення питомого опору електроліту ЛР № 38: Визначення ємності конденсатора за допомогою містка Сотті ЛР № 39: Перевірка закону Ома для змінних струмів ЛР № 40: Визначення роботи виходу електронів з металу ЛР № 41: Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона ЛР № 42: Вивчення релаксаційного генератора ЛР № 43: Вивчення магнетного поля соленоїда за допомогою датчика Холла ЛР № 44: Визначення горизонтальної складової напруженості та індукції магнітного поля Землі ЛР № 45: Дослідження гістерезису феромагнетних матеріалів ЛР № 46: Дослідження електромагнітних хвиль у двопровідній лінії ЛР № 47: Дослідження явища резонансу в RLC-контурі ЛР № 48: Дослідження явища взаємоіндукції ЛР № 49: Вивчення електронного осцилографа ЛР № 50: Дослідження гістерезису газового розряду Додаток А: Одиниці вимірювання електричних і магнетних величин в системі СІ. Додаток В: Використання методу найменших квадратів для апроксимації залежностей між фізичними величинами
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19381
References (Ukraine): Методика викладання фізики Публікації викладачів кафедри фізики ТНТУ - Тернопіль, ТНТУ, 2015. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8384
Physics laboratory / Kovalyuk B.P., Skorenkyy Yu.L. Nikiforov Yu.M. - Ternopil, ТNTU, 2016.- 130 p. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18237
Скоренький Ю. Л. Інформаційні засоби забезпечення курсу фізики у ТНТУ / Ю. Скоренький // Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 25 квітня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — С. 57. — (Секція 5. Новітні фізико-технічні та освітні технології). http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7863
References (International): Skorenkyy Yu Incorporation of massive online open courses best practices into ukrainian university curriculum // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі“, секція: 2, 13-16 травня 2014 року : Тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 48. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3007
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektromagnetyzm2017.pdf25,96 MBAdobe PDFView/Open
Elektromagnetyzm2017.djvu30,96 MBDjVuView/Open
Elektromagnetyzm2017__COVER.png527,66 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools