Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1935

Title: Інженерні методи абсолютизації радіометричних вимірювань у видимій та ближній інфрачервоній області
Other Titles: Engineering methods radiometric measurements in the visible and near infared region
Authors: Міхеєнко, Л.
Котляренко, Т.
Miheenko, L.
Kotlyarenko, T.
Bibliographic description (Ukraine): Міхеєнко Л. Інженерні методи абсолютизації радіометричних вимірювань у видимій та ближній інфрачервоній області / Міхеєнко Л., Котляренко Т. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 3. — С.148-161. — (приладобудування та іформаційно-вимірювальні технології).
Issue Date: 10-May-2011
Publisher: Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2011 рік, том 16, № 3
UDC: 528.7
629.78
Keywords: метрологія
радіометричні вимірювання
оптична радіометрія
калібрування еталонних випромінювачів
елементна база
metrology
radiometric measurement
optical radiometry
calibration standard emitters element base
Abstract: Розглянуто найперспективніші методи і схеми переносу одиниць фотометричних величин, що дозволяють вирішити більшість радіометричних задач у видимій та ближній ІЧ області спектра. Запропоновано інженерну методику та розроблено рекомендації щодо вибору основних елементів вимірювальних та калібрувальних установок. Наведено конкретні параметри цих елементів і виконано їх попередній відбір. Отримані результати будуть корисні широкому колу фахівців у галузі оптичної радіометрії та метрології, особливо – розробникам апаратури для енергетичного калібрування прецизійних оптико-електронних вимірювальних пристроїв.
The article highlighted the most promising methods and schemes of transfer units of the photometric values, allowing to solve the majority of radiometric targets in the visible and near infrared spectral region. We propose an engineering method and developed recommendations for choosing the main elements of the calibration of measurement and calibration equipment. The concrete parameters of these elements and made their pre-selection. The results will be useful to a wide range of experts in the field of optical radiometry and metrology, in particular the developers of equipment for energy calibration precision opto-electronic measuring devices.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1935
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.