Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1933

Title: Точні методи формування ймовірнісного висновку в мережах байєса для задач прогнозування діяльності виробничих підприємств
Other Titles: Exact inference to forecasting an enterprise state using bayesian networks
Authors: Івченко, Л.
Ivchenko, L.
Bibliographic description (Ukraine): Івченко Л. Точні методи формування ймовірнісного висновку в мережах Байєса для задач прогнозування діяльності виробничих підприємств / Івченко Л. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 3. — С.189-195. — (приладобудування та іформаційно-вимірювальні технології).
Issue Date: 12-Mar-2011
Publisher: Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2011 рік, том 16, № 3
UDC: 519.226.4
Keywords: мережа Байєса
ймовірнісний висновок
алгоритм виключення змінної
алгоритм кластеризації даних
bayesian network
Bayesian network inference
algorithms
clustering and value elimination
Abstract: Розглянуто основні методи формування точного ймовірнісного висновку у мережах Байєса. На простих прикладах проілюстровано роботу алгоритму виключення змінної та алгоритму кластеризації даних, а також визначено випадки, коли доцільно використовувати ці алгоритми.
In this paper, we describe and analyze Bayesian network inference algorithms’: clustering and value elimination. Consider a specific examples of using these algorithms in practice.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1933
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.