Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19237

Назва: Використання вільного програмного забезпечення у Львівському університеті імені Івана Франка
Автори: Михайлович, Кухарський Віталій
Злобін, Григорій Григорович
Рикалюк, Роман Євстахович
Шувар, Роман Ярославович
Приналежність: Львівський національний університет імені Івана Франка, vitaliy.kukharskyy@gmail.com
Бібліографічний опис: Використання вільного програмного забезпечення у Львівському університеті імені Івана Франка / Кухарський Віталій Михайлович, Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є., Шувар Р. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 71–73.
Bibliographic description: Mykhailovych K. V., Zlobin H. H., Rykaliuk R. Ye., Shuvar R. Ya. (2016) Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia u Lvivskomu universyteti imeni Ivana Franka. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 71-73 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 71-73
Початкова сторінка: 71
Кінцева сторінка: 73
Короткий огляд (реферат): В доповіді проведено аналіз використання вільного програмного забезпечення у Львівському національному університеті імені Івана Франка на протязі останніх двадцяти років.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19237
ISBN: 978-966-2598-63-6
Перелік літератури: 1. Апуневич С. Є., Злобін Г. Г., Рикалюк Р. Є., Шувар Р. Використання вільного програмного забезпечення у навчанні і наукових дослідженнях у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2011. – Львів, 2011, с. 135.
2. Батюк А.Я., Злобін Г.Г. Використання ВПЗ для тестування апаратного забезпечення ПЕОМ в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.23
3. Бойко Я., Ванькевич Д., Злобін Г. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.24
4. Рудий М.Ф., Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.101
5. Шийка Ю.А., Шувар Р.Я. Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.114
6. Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR //Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.127
References: 1. Apunevych S. Ye., Zlobin H. H., Rykaliuk R. Ye., Shuvar R. Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia u navchanni i naukovykh doslidzhenniakh u Lvivskomu natsionalnomu universyteti imeni Ivana Franka, Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2011, Lviv, 2011, P. 135.
2. Batiuk A.Ya., Zlobin H.H. Vykorystannia VPZ dlia testuvannia aparatnoho zabezpechennia PEOM v navchalnomu protsesi fakultetu elektroniky LNU imeni Ivana Franka, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012, Lviv, 2012. P.23
3. Boiko Ya., Vankevych D., Zlobin H. Vykorystannia tekhnolohii virtualizatsii v navchalnomu protsesi fakultetu elektroniky LNU imeni Ivana Franka, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012, Lviv, 2012. P.24
4. Rudyi M.F., Vykorystannia kros-platformnoho instrumentariiu rozrobky prohramnoho zabezpechennia Qt dlia stvorennia navchalnykh prohram Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012, Lviv, 2012. P.101
5. Shyika Yu.A., Shuvar R.Ya. Vykonannia zavdan rozpodilenoi obrobky zobrazhennia pid upravlinniam systemy CONDOR, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012, Lviv, 2012. P.114
6. Stoliarchuk O.V., Shuvar R.Ya., Prodyvus A.M. Vykonannia zavdan rozpodilenoi obrobky zobrazhennia pid upravlinniam systemy CONDOR //Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012, Lviv, 2012. P.127
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.