Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19235

Назва: E-learning в ПТО, або не тільки Moodle-м живе сучасна освіта
Автори: Чоповський, Сергій Сергійович
Приналежність: Державний навчальний заклад “Львівський професійний ліцей залізничного транспорту” auslemberg@meta.ua
Бібліографічний опис: Чоповський С. С. E-learning в ПТО, або не тільки Moodle-м живе сучасна освіта / Чоповський С. С. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 14–18.
Bibliographic description: Chopovskii S. S. (2016) E-learning v PTO, abo ne tilky Moodle-m zhyve suchasna osvita. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 14-18 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 14-18
Початкова сторінка: 14
Кінцева сторінка: 18
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19235
ISBN: 978-966-2598-63-6
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
http://www.free-elearning.ru/tags/eFront/
http://i-elearning.ru/wordpress/vybor-besplatnoj-lms-ili-pochemu-ne-moodle.html
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22735/1/11-44-48.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10662/1/14.pdf
Перелік літератури: 1. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
2. eFront // Режим доступу:http://www.free-elearning.ru/tags/eFront/
3. П. Безяев. Выбор бесплатной LMS или «Почему не moodle?» // Режим доступу: http://i-elearning.ru/wordpress/vybor-besplatnoj-lms-ili-pochemu-ne-moodle.html
4. Бекеш Ю.Р., Матієшин Л.М., Сєров Ю.О., 2013 “Огляд систем дистанційного навчання популярних ВНЗ України”, Національний університет “Львівська політехніка”, УДК 378.14.004, С. // Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22735/1/11-44-48.pdf
5. Б. Демида, С. Сагайдак, І. Копил, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра автоматизованих систем управління СДН: огляд, аналіз, вибір. , УДК 621.391, 2011 С. // Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10662/1/14.pdf
References: 1. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy "Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia", Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
2. eFront, Access mode:http://www.free-elearning.ru/tags/eFront/
3. P. Beziaev. Vybor besplatnoi LMS ili "Pochemu ne moodle?", Access mode: http://i-elearning.ru/wordpress/vybor-besplatnoj-lms-ili-pochemu-ne-moodle.html
4. Bekesh Yu.R., Matiieshyn L.M., Sierov Yu.O., 2013 "Ohliad system dystantsiinoho navchannia populiarnykh VNZ Ukrainy", Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", UDK 378.14.004, S., Access mode: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22735/1/11-44-48.pdf
5. B. Demyda, S. Sahaidak, I. Kopyl, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", kafedra avtomatyzovanykh system upravlinnia SDN: ohliad, analiz, vybir. , UDK 621.391, 2011 p., Access mode: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10662/1/14.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.