Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19228

Назва: Вплив похибки інтерполяції степеневих спектрів з нецілими показниками степеня на точність чисельного обчислення інтегрального перетворення Фур’є
Автори: Флюнт, Орест Євгенович
Приналежність: Факультет електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка, flunt@electronics.lnu.edu.ua
Бібліографічний опис: Флюнт О. Є. Вплив похибки інтерполяції степеневих спектрів з нецілими показниками степеня на точність чисельного обчислення інтегрального перетворення Фур’є / Флюнт О. Є. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 29–32.
Bibliographic description: Fliunt O. Ye. (2016) Vplyv pokhybky interpoliatsii stepenevykh spektriv z netsilymy pokaznykamy stepenia na tochnist chyselnoho obchyslennia intehralnoho peretvorennia Furie. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 29-32 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 29-32
Початкова сторінка: 29
Кінцева сторінка: 32
Короткий огляд (реферат): Effect of an interpolation error on numerical calculation of integral Fourier transform of fractional power spectra has been analyzed. For appreciation of accuracy interval it is proposed to calculate of Fourier integral for two interpolation dependencies drawn below and above the frequency spectra. Appreciation of confidence ranges of Fourier transform of fractional power frequency spectra -(1-n) has been carried out as for small, so for large exponent n (0 < n < 1).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19228
ISBN: 978-966-2598-63-6
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr.pdf
Перелік літератури: 1. Флюнт О. Вплив розрядності чисел на правильність та точність чисельного розрахунку перехідних діелектричних характеристик / О. Флюнт // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2013. – Вип. 48. – С. 270–278.
2. Флюнт О. Розрахунок перехідної характеристики низькоомних шаруватих кристалів GaSe // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз. 2009. – Вип. 44. – С. 226–233.
3. The Multiple Precision Floating-Point Reliable Library // The MPFR team. – 2013. – 56 p.– http://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr.pdf .
References: 1. Fliunt O. Vplyv rozriadnosti chysel na pravylnist ta tochnist chyselnoho rozrakhunku perekhidnykh dielektrychnykh kharakterystyk, O. Fliunt, Visnyk Lviv. un-tu. Seriia fizychna, 2013, Iss. 48, P. 270–278.
2. Fliunt O. Rozrakhunok perekhidnoi kharakterystyky nyzkoomnykh sharuvatykh krystaliv GaSe, Visnyk Lviv. un-tu. Ser. fiz. 2009, Iss. 44, P. 226–233.
3. The Multiple Precision Floating-Point Reliable Library, The MPFR team, 2013, 56 p, http://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr.pdf .
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.