Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19222

Назва: Впровадження вільного програмного забезпечення у систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як системна проблема
Автори: Воронкін, Олексій Сергійович
Приналежність: Державний заклад “Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, м. Старобільськ, alex.voronkin@gmail.com
Бібліографічний опис: Воронкін О. С. Впровадження вільного програмного забезпечення у систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як системна проблема / Воронкін О. С. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 112–114.
Bibliographic description: Voronkin O. S. (2016) Vprovadzhennia vilnoho prohramnoho zabezpechennia u systemu pidvyshchennia kvalifikatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv yak systemna problema. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 112-114 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 112-114
Початкова сторінка: 112
Кінцева сторінка: 114
Короткий огляд (реферат): У матеріалах доповіді розглядається проблема низької готовності вишів до використання вільного програмного забезпечення. Одним з напрямків вирішення даної проблеми є здобуття нової компетенції у сфері вільного програмного забезпечення та вдосконалення наявних загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних науково-педагогічним працівникам для професійної діяльності та підвищення професійного рівня в рамках наявної кваліфікації.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19222
ISBN: 978-966-2598-63-6
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zerna.at.ua/publ/osvita/osnovni_naprjami_vikoristannja_vilnogo_programnogo_zabezpechennja_v_zakladakh_osviti_zarubizhzhja/1-1-0-49
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/c130829/4-Rudyk.html
http://old.niss.gov.ua/MONITOR/june2009/15.htm
Перелік літератури: 1.Коломієць А. М. Основні напрями використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти зарубіжжя [Електронний ресурс] / А. М. Коломієць. – Режим доступу : http://zerna.at.ua/publ/osvita/osnovni_naprjami_vikoristannja_vilnogo_programnogo_zabezpechennja_v_zakladakh_osviti_zarubizhzhja/1-1-0-49.
2.Крутієнко О. М. Використання вільного і безкоштовного програмного забезпечення в навчальному процесі ЗНЗ / О. М. Крутієнко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 5. – C. 20–21.
3. Закон України про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4. Дочкин С. А. Использование пакетов свободного программного обеспечения в дополнительном профессиональном образовании / С. А. Дочкин // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2011. – Вып. 2 (7). – С.46–52.
5. Рудик О. Перспективи платформнонезалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні [Електронний ресурс] / О. Рудик. – Режим доступу : http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/c130829/4-Rudyk.html.
6. Карпенко М. Перспективи та можливості впровадження вільного програмного забезпечення в навчальних закладах та державних установах України [Електронний ресурс] / М. Карпенко, М. Кияк. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/MONITOR/june2009/15.htm.
References: 1.Kolomiiets A. M. Osnovni napriamy vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia v zakladakh osvity zarubizhzhia [Electronic resource], A. M. Kolomiiets, Access mode : http://zerna.at.ua/publ/osvita/osnovni_naprjami_vikoristannja_vilnogo_programnogo_zabezpechennja_v_zakladakh_osviti_zarubizhzhja/1-1-0-49.
2.Krutiienko O. M. Vykorystannia vilnoho i bezkoshtovnoho prohramnoho zabezpechennia v navchalnomu protsesi ZNZ, O. M. Krutiienko, Kompiuter u shkoli ta simi, 2014, No 5, P. 20–21.
3. Zakon Ukrainy pro vyshchu osvitu [Electronic resource], Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4. Dochkin S. A. Ispolzovanie paketov svobodnoho prohrammnoho obespecheniia v dopolnitelnom professionalnom obrazovanii, S. A. Dochkin, Nauchnoe obespechenie sistemy povysheniia kvalifikatsii kadrov, 2011, Iss. 2 (7), P.46–52.
5. Rudyk O. Perspektyvy platformnonezalezhnoi ta Linux-oriientovanoi informatyky v Ukraini [Electronic resource], O. Rudyk, Access mode : http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/P.130829/4-Rudyk.html.
6. Karpenko M. Perspektyvy ta mozhlyvosti vprovadzhennia vilnoho prohramnoho zabezpechennia v navchalnykh zakladakh ta derzhavnykh ustanovakh Ukrainy [Electronic resource], M. Karpenko, M. Kyiak, Access mode : http://old.niss.gov.ua/MONITOR/june2009/15.htm.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.