Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18886
Title: Наукові та навчально-методичні праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр.
Authors: Письменний, Віталій Валерійович
Bibliographic description (Ukraine): Наукові та навчально-методичні праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр.: бібліограф. покажчик. – 2-ге вид., перероб і доп. / Уклад. В.В. Письменний. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 38 с.
У бібліографічному покажчику подано перелік наукових статей, монографій, тез доповідей, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, к.е.н., доцента Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр. Публікації присвячені питанням держаних та місцевих фінансів, функціонуванню інституту місцевих податків і зборів, формуванню й реалізації бюджетної політики держави та мають вагому наукову і практичну цінність. Бібліографічний покажчик оформлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006, а також міжнародного стандарту APA. Розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів, аспірантів, докторантів, науковців і фахівців-практиків.
Issue Date: 27-Jan-2017
Publisher: Вектор
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18886
Content type: Other
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Письменний - Бібліографія - 2017.pdf443,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.