Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83) : [22] Домівка зібрання

Logo
Вісник ТНТУ

Зміст (том 83, № 3)


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
16
28
38
43
51
61
73
79
91
99
109
116
122
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
128
134
139
144
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
154
159

Content (Vol. 83, No 3)


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
16
28
38
43
51
61
73
79
91
99
109
116
122
MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES
128
134
139
144
INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
154
159

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 22
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
TNTUSJ_2016v83n3_Notes_and_publish_pages_159-160__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Нотатки та видавничі сторінки-
TNTUSJ_2016v83n3_Yanenko_O-Phototherapy_device_with_154-158__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергіїЯненко, Олексій Пилипович; Шевченко, Костянтин; Ткачук, Роман Андрійович; Кузь, Василь Іванович; Yanenko, Oleksiy; Schevchenko, Konstantyn; Tkachuk, Roman; Kuz, Vasyl; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна;; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; National Technical University of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»;; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Kapustyanskyi_A-Analysis_of_the_fuel_144-153__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу УкраїниКапустянський, Андрій Олександрович; Варламов, Геннадій Борисович; Kapustyanskyi, Andrii; Varlamov, Gennady; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Cherneta_O-Non_destructive_elemental_139-143__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Неруйнівний елементарний аналіз сталі 30 після борування, сучасним обладнанням для контролю якості матеріалуЧернета, Олег Георгійович; Волощук, Роман Геннадійович; Середа, Борис Петрович; Лаврик, Олександр Сергійович; Cherneta, Oleg; Voloshchuk, Roman; Sereda, Boris; Lavrik, Oleksandr; Дніпродзержинський державний технічний університет, Кам’янське, Україна; Dneprodzerzhinsk State Technical University, Kamyanske , Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Shmatko_D-Research_and_analysis_od_134-138__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалівШматко, Дмитро Захарович; Скорняков, Едуард Сергійович; Авер’янов, Володимир Сергійович; Коровкін, Андрій Андрійович; Shmatko, Dmytro; Skornyakov, Eduard; Aver`yanov, Volodymyr; Korovkin, Andriy; Дніпродзержинський державний технічний університет, Кам'янське,Україна; Dneprodzerzhinsk State Technical University, Kamyanske, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Sasov_O-Selecting_cutting_modes_for_128-133__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шинСасов, Олександр Олександрович; Коробочка, Олександр Миколайович; Сичов, Сергій Юрійович; Sasov, Oleksandr; Korobochka, Oleksandr; Sychov, Serhij; Дніпродзержинський державний технічний університет, Кам’янське, Україна; Dneprodzerzhinsk State Technical University, Kamianske, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Reshchenko_I-The_electrochemical_122-127__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранівРещенко, Ігор Олексійович; Reshchenko, Ihor; Одеський національний морський університет, Одеса, Україна; Odesa National Maritime University, Odesa, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Burya_A-X_ray_phase_analysis_of_metal_116-121__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Рентгенографічний фазовий аналіз металополімерів на основі ароматичного поліамідуБуря, Олександр Іванович; Єрьоміна, Катерина Андріївна; Рибак, Тимофій Іванович; Burya, Aleksandr; Yeriomina, Yekaterina; Rybak, Timofiy; Дніпродзержинський державний технічний університет, Кам’янське, Україна;; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Dniprodzerzhynsk State Technical University, Kamianske, Ukraine;; Ivan Puliui National Technical University of Ternopil, Ternopil, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Didukh_L-Interpretation_of_dependence_109-115__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Інтерпретація залежності енергії когезії та температури плавлення перехідних 3d-металів від атомного номераДідух, Леонід Дмитрович; Didukh, Leonid; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Parusov_E-Influence_of_boron_on_forming_99-108__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Вплив бору на формування ефективної структури бунтового прокату і підвищення його технологічної пластичності при волочінніПарусов, Едуард Володимирович; Сичков, Олександр Борисович; Губенко, Світлана Іванівна; Амбражей, Максим Юрійович; Parusov, Eduard; Sychkov, Alexander; Gubenko, Svetlana; Ambrazhey, Maksim; Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАНУ, Дніпро, Україна;; Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І. Носова, Магнітогорськ, Росія;; ДВНЗ «Національна металургійна академія України», Дніпро, Україна; Z. I. Nekrasov Iron and Steel Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine;; G. I. Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia;; National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Panchuk_O-Pressing_of_the_preliminary_91-98__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігураціїПанчук, Олег Ігорович; Panchuk, Oleh; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Luchko_J-Methods_to_assess_bearing_79-90__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Методи оцінювання несучої здатності металевих гофрованих конструкційЛучко, Йосип Йосипович; Ковальчук, Віталій Володимирович; Luchko, Josef; Kovalchuk, Vitalii; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Львівська філія, Львів, Україна; Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academician V. Lazaryan Lviv branch, Lviv, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Kovalchuk_Y-Computer_modeling_of_deformation_73-78__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлахКовальчук, Ярослав Олексійович; Шингера, Наталія Ярославівна; Kovalchuk, Yaroslav; Shynhera, Natalya; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Luchko_J-Method_of_strength_determining_61-72__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріаламиЛучко, Йосип Йосипович; Гайда, Олексій Миколайович; Пенцак, Андрій Ярославович; Luchko, Josef; Gayda, Oleksii; Pentsak, Andrii; Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;; Львів, Україна; Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна; Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academician V. Lazaryan Lviv branch, Lviv, Ukraine;; Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Dikhtyaruk_M-Load_transfer_from_the_51-60__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Передача навантаження від нескінченного стрингера до двох затиснених по одному краю однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнямиДіхтярук, Микола Миколайович; Dikhtyaruk, Mykola; Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна; Khmelnytsky national university, Khmelnytsky, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Iurchenko_M-Solution_of_the_inverse_43-50__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Розв’язок оберненої задачі коливань неоднорідного стержняЮрченко, Марина Євгеніївна; Iurchenko, Maryna; Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна; Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Chervyakov_M-Assessment_methodology_38-42__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сітокЧерв’яков, Микола Олегович; Пиндус, Юрій Іванович; Фостик, Василь Богданович; Chervyakov, Mykola; Pyndus, Yuriy; Fostyk, Vasyl; Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна;; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; E.O. Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine;; Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Iaretska_N-Research_of_contact_interaction_28-37__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Дослідження контактної взаємодії попередньо напружених штампа, шару та основи без урахування сили тертяЯрецька, Наталія Олександрівна; Рудницький, В’ячеслав Броніславович; Iaretska, Nataliya; Rudnitsky, Vyacheslav; Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна; Khmelnytsky National University
TNTUSJ_2016v83n3_Astanin_V-Numerical_realization_of_16-27__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Чисельна реалізація ймовірнісної моделі композиційного матеріалу з урахуванням еволюції пошкодження при високих швидкостях ударуАстанін, В'ячеслав Валентинович; Щегель, Ганна Олексіївна; Astanin, Vyacheslav; Shchegel, Ganna; Національний авіаційний університет, Київ, Україна; National Aviation University, Kyiv, Ukraine
TNTUSJ_2016v83n3_Yasniy_P-Analysis_of_natural_frequencies_7-15__COVER.jpg.jpg27-жов-2016Аналіз частот і форм власних коливань підсилених циліндричних оболонокЯсній, Петро Володимирович; Пиндус, Юрій Іванович; Гудь, Михайло Іванович; Yasniy, Petro; Pyndus, Yuriy; Hud, Mykhailo; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 22