Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18332
Назва: Дослідження економічної сутності малого підприємництва та його ролі у забезпеченні економічної безпеки
Автори: Сороківська, Олена Анатоліївна
Квач, Ярослав Петрович
Варічева, Романія Василівна
Bibliographic description: Сороківська О. Дослідження економічної сутності малого підприємництва та його ролі у забезпеченні економічної безпеки / Я.П. Квач, Р.В. Варічева, О.А. Сороківська // Науковий вісник Херсонського державного університету. ‒ 2016. ‒ Випуск 20. Частина 1. Серія «Економічні науки». ‒ С. 96-99.
Дата публікації: 2-гру-2016
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
УДК: 330.34:658
Теми: малий бізнес
економічна безпека
мале підприємництво
економічне зростання
споживчий ринок
регіональний розвиток
економічна природа
кількісні та якісні критерії
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено діалектику розвитку понять «підприємництво» та «малий бізнес», систематизовано й уточнено критерії поділу підприємницьких структур, визначено особливості класифікації малих підприємств в Україні та в європейських країнах, здійснено SWOT-aнaлiз cфeри дiяльнocтi мaлoгo пiдприємництвa в рeгioнi та сформовано перелік сприятливих і несприятливих факторів підвищення економічної безпе¬ки малого підприємництва.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18332
Власник авторського права: Сороківська О.А., Квач Я.П., Варічева Р.В., 2016
Перелік літератури: Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 277 с.
Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу: [підр. для студ. вищ. навч. закл.] / С.П. Азізов, П.К. Камінський. – К. : Фенікс, 2006. – 790 с.
Кузьмін О.Є. Малі форми підприємництва. Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, А.Т. Загородній, Л.С. Громяк. – Львів: Центр Європи, 2006. – 220 c.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&p=1264956380305732
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2063-14
Шулус А.А. Социальный аудит / А.А. Шулус, Ю.Н. Попов. – М.: АТиСО, 2008. – 620 с.
Дмитренко Н. Критерії визначення та місце малих підприємств в структурі ринкової економіки / Н. Дмитренко // Вісник Донецького університету. Серія: економіка і право. Донецьк. – 2007. – Вип.1. – С. 145–150.
Paul A. Gompers. A Note on the Venture Capital Industry. HBS 9–295–065, July 2014.
Говорушко Т.А. Малий бізнес: навчальний посібник / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко. - К.: Центр навчальної літератури, 2013. - 194 с.
Маляренко П.О. Сутність та конкурентоспроможність підприємництва в умовах інтернаціоналізації світової економіки. [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Prvs/2009_3/1446.pdf.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436–ІV із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=436.
Череп А.В. SWOT–аналіз діяльності малого підприємництва у період економічної кризи / А.В. Череп, І.Ю. Нагаєць // Збірник наукових праць Економічний простір. Дніпропетровськ, 2009. – № 25. – С. 188–195.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Зібрання статей

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Випуск 20 частина 1.pdf4,36 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.