Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18300
Title: Доступ до інформаційних ресурсів WEB-систем. Дослідження сучасних WEB-браузерів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності 8.000012 “Консолідована інформація”, кафедра КН ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопіль, 2016 р.
Authors: Козбур, Галина Володимирівна
Козбур, Ігор Романович
Issue Date: 30-Nov-2016
Keywords: WEB-браузер
інформаційний ресурс
порівняльний аналіз
Abstract: ― практичне освоєння програмних засобів доступу до інформаційних ресурсів WEB-систем, зокрема WEB-браузерів; ― виконання порівняльного аналізу функціональних можливостей та характеристик відомих WEB-браузерів згідно рейтингових оцінок; ― дослідження продуктивності платформ і WEB-рушіїв.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18300
Copyright owner: Козбур Г.В., Козбур І.Р.
References (Ukraine): Айверсон У. Популярные Web-сервисы. Практика использования Real World Web Services / Уилл Айверсон. ‒ КУДИЦ-Образ, 2005. 240 стр., ISBN 5-9579-0077-X, 0-596-00642-X
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITOKI_lab1_fin.pdf4,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools