Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18292
Title: Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля»
Authors: Босюк, Павло Володимирович
Левкович, Михайло Геннадійович
Клендій, Володимир Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» частина І для студентів спеціальності 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання / П.В. Босюк, М.Г. Левкович, В.М. Клендщій . – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 123 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 29-Nov-2016
Abstract: Мета викладення дисципліни – ознайомлення студентів із шляхами підвищення ефективності використання автомобільних засобів в Україні, автомобіль – ланка системи „водій-автомобіль-дорога-середовище” ВАДС, його основні властивості. Вплив ланок системи ВАДС на властивості автомобіля. Теорія АТЗ – наука про основні закономірності руху. Завдання вивчення дисципліни – дати методику визначення техніко-економічних показників в залежності від експлуатаційних умов роботи транспорту.
Description: Тема 1. Вступ. Історія започаткування курсу. Шляхи підвищення ефективності використання АТЗ. Тема 2. Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ. Коефіцієнт корисної дії трансмісії параметри шин та їх маркування. Тема 3. Радіуси еластичного колеса. Координати центра маси АТЗ і методика їх визначення. Момент інерції АТЗ і його елементів. Тема 4. Кочення колеса. Фізична суть явища кочення. Коефіцієнт опору кочення. Фактори, що на нього впливають. Тема 5. Сили і моменти, що діють на ведуче та ведене колеса. Зчеплення коліс з опорною поверхнею. Аеродинаміка АТЗ. Тема 6. Поняття про тягово-швидкісні властивості АТЗ. Тема 7. Рівняння силового балансу АТЗ. Сили сумарного опору дороги під час руху АТЗ. Тема 8. Оцінні показники прохідності автомобіля. Профільна прохідність автомобіля. Опорно-зчіпна прохідність автомобіля. Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18292
References (Ukraine): Сердюк В.С. Основи оброблення матеріалів різанням та інструмент. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» [Текст] / В.С. Сердюк. – К.: Освіта України, 2006. –186 с.
Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках [Текст] / М.: Машиностроение, 1974. Часть 1.
Безпека дорожнього руху та автотранспортне право. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" усіх форм навчання / Уклад. В. Кищун. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006. - 155с.
Безмертний В.О. і ін. Основи керування автомобілем і безпека руху: Підручник / В. О. Безсмертний, 3. Д. Дерех, В. В. Іщенко.- К.: Вища шк., 1996.-202 с.
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Правознавство" для студентів всіх форм навчання / Упор. Думало П. Г. -Луцьк: ЛП, 1996.-55 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕВА лекції.pdf3,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools