Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18170
Title: Навчальний посібник з дисципліни «Електронне та електричне обладнання автомобілів»
Authors: Пиндус, Юрій Іванович
Заверуха, Руслан Романович
Bibliographic description (International): Електричне та електронне обладнання автомобілів: навчальний посібник (частина І) / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 145 с.
Issue Date: 30-Oct-2016
UDC: 629.113.066
BBK: 39.33-04
Keywords: електричне обладнання автомобілів
електронне обладнання автомобілів
стартер
генератор
система запалювання
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто будову, роботу й експлуатацію систем і окремих виробів електричного та електронного обладнання найпоширеніших моделей автомобілів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електричним та електронним схемам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, принципам побудови електронних систем автоматичного керування двигунів, керування трансмісією, системою гальм. Наведено рекомендації щодо виявлення та усунення можливих несправностей електрообладнання.
Description: Навчальний посібник з дисципліни «Електронне та електричне обладнання автомобілів» розроблений відповідно до ОПП, ОКХ та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18170
References (Ukraine): Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Авто¬мобільні двигуни. - К.: Арістей, 2004. - 476 с.
Акимов С.В., ЗдаНовский А.А., Корец A.M. Справочник по злектрооборудованию автомобилей. - М.: Машиностроение, 1994. - 544 с.
Акимов А.В., Акимов С.В., Лайкин Л.П. Генератори зарубежньїх ав¬томобилей. - М.: За рулем, 1997. - 80 с.
Данов Б.А. Злектрооборудование систем управлення иностранньїх автомобилей. - М.:Горячая линия; Телеком, 2004. - 224 с.
Білоконь Я.Ю., Окоча А.І. Трактори і автомобілі. - К.: Урожай, 2002. -322 с.
Переднеприводньїе автомобили ВАЗ / В. А. Вершигора, А. П. Игна-тов, К. В. Новокшонов. - М.: ДОСААФ, 1989. - 336 с.
Мазепа С.С., Куцик А.С. Електрообладнання автомобілів. - Львів: Львівська політехніка, 2004. - 168 с.
Опарин И.М., Глезер Г.Н., Белов Е.А. Злектроннне системи зажига-ния. - М.: Машиностроение, 1987. - 198 с.
Росе Твег. Системи зажигания легковьіх автомобилей. - М.: За рулем, 1997.-96 с.
Росе Твег. Системьі впрнска бензина. - М.: За рулем, 1997. - 144 с.
Соснин Д.А. Автотроника. Злектрооборудование и системи борто-вой автоматики современньїх легкових автомобилей. - М.: Солон-Р, 2005. - 272 с.
Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів. - К.: Каравела, 2004. - 304 с.
Сажко В.А. Методические указания к лабораторной работе «Исследование бесконтактннх систем зажигания автомобильньїх двигателей. - К.:МПП, 1991.-16 с.
Акумуляторні батареї. - К.: Іван Федоров, 1998. -118 с. Сажко В.А., Січко О.Є., Клименко Ю.М., Савін Ю.Х., Волков О.Ф.
Діагностування мікропроцесорних систем запалювання автомобілів «Skoda» за допомогою приладу VAG-5051. - К.: НТУ, 2005. - 36 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEOA_Lect_І_FullText.pdf5,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools