Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18167
Title: Навчальний посібник з дисципліни «Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів»
Authors: Пиндус, Юрій Іванович
Заверуха, Руслан Романович
Bibliographic description (International): Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів: навч. посіб. / Ю.І. Пиндус, Р.Р. Заверуха. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 209 с.
Issue Date: 30-Oct-2016
UDC: 629.113.066
BBK: 39.33-5
Keywords: мікропроцесорне обладнання автомобілів
електронне обладнання автомобілів
електронна система запалювання
електронна система впорскування палива
Abstract: В навчальному посібнику дано вичерпні теоретичні відомості по тенденції розвитку автомобільного бортового електричного та електронного устаткування; датчиках новітніх автомобільних електронних систем; електронному керуванню автомобільним двигуном; функціональних перетворювачах в автомобільних системах керування; спеціалізованих бортових системах автомобілів; автомобільних мультиплексних системах передачі інформації. Проаналізовано протокол CAN для автомобільних мультиплексних систем. Дано детальний аналіз системі керування курсовою стійкістю автомобіля та електромагнітному приводу газорозподільних клапанів в поршневому двигуні внутрішнього згоряння. Подано вичерпну і детальну інформацію про перспективи розвитку гібридних автомобілів та електромобілів В кожній з висвітлених тем ставиться наголос на детальну будову, використання, і технічні характеристики автотронної системи чи її компонента.
Description: Навчальний посібник з дисципліни «Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів» розроблений відповідно до ОПП, ОКХ та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18167
References (Ukraine): Соснин Д.А., Яковлев Д.Ф. “Новейшие автомобильные электронные системы” - М, Солон-пресс, 2005.
Данов Б.А. “Электронные системы управления иностранных автомобилей” – М, Горячая линия – Телеком , 2002.
. Тюнин А.А.. “Диагностика электронных систем управления двигателями легкових автомобилей”, М, Солон-пресс, 2007.
Акимов С.В., Чижиков Ю.П. “Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов” – М, ЗАО КЖИ “За рулем”, 2004.
Е. Суэмацу. “Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство”. М. “До дека-ХХІ”, 2002.
Кашкаров А.П. “500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики”. – СПб, “Наука и техника”, 2008.
Соботка З., Стары Я. “Микропроцессорные системы”. – М. “Энергоиздат”, 1981.
Андрианов В.И., Соколов А.В. “Охранные устройства для автомобилей. Справочное пособие”. – СПб. Издательство Лань, 1997.
Литвиненко В.В., Майструк А.П. “Автомобильные датчики, реле и переключатели. Краткий справочник”. – М. ЗАО КЖИ “За рулем”, 2004.
Боровский В.П. “Справочник по схемотехнике для радиолюбителя”. – К, Техніка, 1987.
“Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ-2110 и их модификаций”. – М. “Издательский Дом Третий Рим”, 2003.
Кукурудзяк Ю.Ю., Ребедайло В.В. “Метод автоматизованого діагностування системи запалювання та системи керування автомобільним двигуном: монографія” – Вінниця, ВНТУ, 2010.
Гладій Б.О. “Автомати і автоматика. Автоматичне регулювання систем автомобіля. Електронні давачі. Фондова лекція з дисципліни “Електротехніка і електроніка”, Новороздільський політехнічний коледж, 2009.
Волошко Г.П., Курилкин Б.В. “Методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине “Системы автоматизации производства и ремонта вагонов”, – Самара, Самшит, 2002.
Журнал “Chip News Украина. Инженерная микроэлектроника.” www.chipnews.com.ua.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMOA_Lect_FullText.pdf5,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools