Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1803

Назва: Підвищення ефективності виготовлення деталей приводних механізмів односторонньої дії
Інші назви: Повышение эффективности изготовления деталей приводных механизмов одностороннего действия
The increasing of efficiency of manufacturing the elements of special machines’ drives and mechanisms of unilateral action
Автори: Диня, Володимир Іванович
Дыня, Владимир Иванович
Dynia, V.I.
Бібліографічний опис: Диня В.І. Підвищення ефективності виготовлення деталей приводних механізмів односторонньої дії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.02.08 технологія машинобудування / В.І.Диня — Тернопіль, 2012. — 8 с.
Дата публікації: 11-лют-2012
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулю
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.02.08 – технологія машинобудування
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Гевко, Богдан Матвійович
Члени комітету: Марчук, Віктор Іванович
Петрина, Юрій Дмитрович
УДК: 621.87
Теми: технологічний процес
приводи односторонньої дії
трубчаті конвеєри
технологічне оснащення
технологический процесс
приводы одностороннего действия
технологическая оснастка
technological process
one-sided drive
tubular conveyers
lamellar traction non-core chains
technological supply
Короткий огляд (реферат): Робота присвячена обґрунтуванню параметрів технологічних процесів виготовлення деталей спеціальних приводів машин і механізмів односторонньої дії. Це приводи трубчатих конвеєрів, їх ланцюгових передач, приводи довбальних пристроїв та інших металорізальних верстатів, прямолінійні шліцьові поверхні зубчастих зачеплень валів односторонньої дії. Розроблена динамічна модель процесу фрезерування опуклих і увігнутих зовнішніх профілів привідних зірочок і досліджено динамічні навантаження на елементи системи верстат – пристрій – заготовка – фреза. Розроблені теоретичні передумови оброблення односторонніх прямолінійних шліцевих поверхонь валів черв’ячними фрезами методом обкатування і конструкція спеціальної фрези. Розроблено три схеми технологічних процесів виготовлення привідних зірочок з випуклими і ввігнутими радіусними профілями механізмів односторонньої дії для серійного і крупносерійного виробництва. Розроблено технологічний процес виготовлення приводних зірочок на основі багатофакторного експерименту ПФЕ33 з виведенням рівнянь регресії при обробленні їх зі сталей 45 і 40Х. Спроектовано і виготовлено трубчатий конвеєр для дослідження силових, конструктивних і технологічних параметрів. Розроблено спеціальні конструкції багатошпиндельної головки і свердлильного кондуктора для цієї головки. Особливістю конструкції є те, що в якості кондукторних втулок використовують радіально-упорні підшипники, у внутрішні кільця яких запресовують змінні втулки, які у процесі свердління обертаються разом із свердлами з можливістю зміни міжцентрових віддалей для оброблення різних типів деталей.
Работа посвящена обоснованию параметров технологических процессов изготовления деталей приводов механизмов одностороннего действия и технологического оснащения. К которым относится: трубчатые конвейеры приводы долбежных приспособлений и других металлорежущих станков, прямолинейные шлицевые поверхности зубчатых зацеплений валов одностороннего действия. Разработана динамическая модель технологического процесса фрезерования выпуклых и вогнутых наружных профилей приводных звездочек и исследовано динамические нагрузки на элементы системы станок – приспособление– заготовка – фреза. Разработаны технологические предисловия обработки односторонних прямолинейных шлицевых поверхностей валов червячными фрезами – методом обкатывания и конструкция специальной фрезы. Теоретически обосновано ударные контактные напряжения долбежных резцов в приспособлениях для изготовления внутренних винтовых шлицов. Разработан технологический процесс изготовления приводных звездочек трубчатого конвеера на основе многофакторного эксперимента ПФЕ33 с выводом уравнений регрессии при изготовлении их из сталей 45 и 40Х Спроектировано и изготовлено трубчатый конвеер для исследования силовых, конструктивных и технологических параметров элементов приводов одностороннего действия. Разработаны специальные конструкции многошпиндельной свердлильной головки и кондуктора для этой головки. Особенностью ее конструкции является то, что в качестве кондукторных втулок использовали радиально-упорные подшипники, в внутренние отверстия которых запресованы сменные втулки, которые в процессе сверления вращаются вместе со сверлами или другими инструментами с возможностью изменения межцентровых расстояний между шпинделями при обработке различных типов деталей. Разработаны прогрессивные конструкции технологического оснащения для изготовления деталей приводов машин одностороннего действия которые в значительной мере дополняют и расширяют функциональные возможности металорежущих станков и технологического оборудования. Предложенные кондукторные втулки обеспечивают повышение эксплуатационной надежности и долговечности оснастки и повышения качества продукции. Проведено технико-экономическое обоснование разработки новых технологических процессов и технологической оснастки. Основные результаты работы частично внедрено в производство в виде конструкторских разработок, оснастки, технологических процессов, методик проектирования и расчетов.
The thesis is dedicated to substantiating the parameters of technological process of manufacturing the elements of special machines’ drives and mechanisms of one-sided action. These are drives of tubular conveyers, their chain transfers, drives of metal-cutting tools’ grooving devices, rectilinear slot surfaces of toothed gearings of one-sided action cams. The analytical dependences for determining the parameters of contact steps of flexible traction non-core chains of tubular conveyers’ drives are developed as well as their access fields. The theoretical preconditions of processing the one-sided rectilinear slot surfaces of cams using the method of winding by means of worm cutters are defined. The impact contact stresses of grooving cutters in a device when manufacturing the internal screw slots are theoretically substantiated. The technological process of manufacturing the drive stars on the basis multi-fact experiment with the development of regression equation when processing them using the steels 45 and 40 X is worked out. The tubular conveyer for researching the power, structural and technological parameters is designed and manufactured. Special constructions of multi- arbor head and milling conductor to be used with this head are developed. The main feature of this construction is that the radial supporting bears are use as the conductor cores. In the internal rings of these bears the removable bushings are pressed which rotate during the milling together with drills with the possibility of change between central wholes for processing different types of details.
Опис: Робота виконана у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський аграрний інститут» Захист відбувся “15” березня 2012 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1803
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:05.02.08 – технологія машинобудуванняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.