Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18017

Title: Основи геометричного креслення : методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу “Інженерна графікаˮ (перевидання) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Пік, Андрій іванович
Bibliographic description (Ukraine): Основи геометричного креслення : методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу “Інженерна графікаˮ (перевидання) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі : В.І. Ковбашин, А.І. Пік. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя , 2016. – 88 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво ТНТУ, імені Івана Пулюя
UDC: 744(07)
BBK: 30.11
Keywords: креслення
стандарти
правила оформлення креслень
спряження
формати
лінії
щрифти
Number of pages: 88
Description: Розглянуто й затверджено на засіданні методичного семінару кафедри графічного моделювання. Протокол No 2 від 26 вересня 2007р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії механіко- технологічного факультету Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 3 від 23 листопада 2007р.
Content: 1. Загальні вказівки до вивчення курсу... 3 1.1. Мета й завдання курсу „Інженерна графіка”... 3 1.2. Загальні рекомендації до виконання креслень... 3 1.3. Основні вимоги до оформлення креслень... 5 1.4. Геометричні побудови... 32 2. Методичні вказівки до виконання завдання 1 „Геометричне креслення”... 70 Додатки ... 74 Рекомендована література... 83
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18017
ISSN: 0-75
Copyright owner: © Ковбашин В.І., Пік А.І., 2016
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
References (Ukraine): 1. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. Оформлення конструкторської документації. – Київ: Каравела, 2003. – 157с. 2. В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, Ю.С. Ковальов. Інженерна та комп’ютерна графіка. – Київ: Каравела, 2002. – 358с. 3. В.С. Левицкий. Машиностроительное черчение. – М.: Высшая школа, 1988. – 351с. 4. А.Н. Лагерь, Э.А. Колесникова. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1985. – 176с. 5. Е.И. Годик, В.М. Лысянский, В.Е. Михайленко. Техническое черчение. – Київ: Вища школа, 1983. – 440с. 6. Э.Д. Мерзон, И.Э. Мерзон, Н.В. Медведовская. Машиностроительное черчение. – М.: Высшая школа, 1987. – 335с. 7. С.Г. Суворов, М.С. Суворова. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах. Справочник. – М: Машиностроение, 1985. – 352с. 8. Единая система конструкторской документации (ГОСТы 2.301-68, 2.302-68, 2.303 -68, 2.304-81, 2.306-68, 2.307-68). – М: Издат. стандартов, 1979. – 164с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_geometrychnogo_kreslennja.pdf3,39 MBAdobe PDFView/Open
Osnovy_geometrychnogo_kreslennja.djvu1,44 MBDjVuView/Open
Osnovy_geometrychnogo_kreslennja__COVER.png137,13 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools