Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17998

Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт та курсового проектування
Authors: Паламар, Михайло Іванович
Паламар, Андрій Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Паламар М.І., Паламар А.М. Комп’ютерна схемотехніка: Методичні вказівки до лабораторних робіт та курсового проектування. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 95 с.
Issue Date: 2015
Keywords: схемотехніка
multisim
Number of pages: 95
Abstract: У методичних вказівках викладені лабораторні роботи для практичного засвоєння апаратного забезпечення комп’ютерних схемотехнічних пристроїв на основі використання програмного пакету Multisim для моделювання та дослідження вузлів комп’ютерної схемотехніки. Приведені теми для курсового проектування.
Description: Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» спеціальністю 8.05010201 «Комп'ютерні системи та мережі».
Затверджено на засіданні кафедри “Комп’ютерних систем та мереж”. Схвалено та рекомендовано до друку методичною комісією факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Content: 1. Ознайомлення з пакетом NI Multisim 2. Елементи програми NI Multisim 3. Порядок виконання роботи для розробки принципової електричної схеми 3.1. Моделювання інтегруючого RC-кола 3.2. Моделювання диференціюючого RC-кола 3.3. Моделювання транзисторного автогенератора 3.4. Моделювання трьохкаскадного транзисторного підсилювача 3.5. Моделювання тригера Шмідта на аналогових елементах 3.6. Моделювання мультивібратора на елементах І-НІ 3.7. Моделювання цифрового генератора 3.8. Моделювання алгебраїчного суматора на ОП 3.9. Моделювання роботи дешифратора 4. Завдання до виконання лабораторних робіт Комбінаційні схеми 4.1. Виконання аналізу в середовищі пакету Multisim 4.2. Проектування найпростіших логічних схем 4.3. Доведення основних тотожностей булевої алгебри за допомогою найпростіших логічних схем Абстрактний аналіз логічних схем 4.4. Проектування дешифраторів і шифраторів 4.5. Проектування мультиплексора і демультиплексора 4.6. Проектування суматора Аналіз послідовних схем 4.7. Проектування тригерів 4.8. Проектування регістрів 4.9. Проектування двійкових лічильників 4.10. Проектування ЦАП і АЦП Аналіз аналогових схем 4.11. Проектування операційних підсилювачів 4.12. Проектування суматорів на ОП 4.13. Проектування інтеграторів на ОП 4.14. Проектування мультивібраторів на ОП Використана література
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17998
References (Ukraine): 1. Файл допомоги NI Multisim 5.12 2. Internet: http://Multisim.online.kg/ 3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – M. Высш. шк., 1988. 4. Д. Жарников. Радиолюбитель. Ваш компьютер, No 12, 1999. 5. В. Разевиг. Электронная лаборатория http://softline.perm.ru/interactive/articles/art1.htm 6. Цвелая И. А. Использование системы компьютерного моделирования NI Multisim при изучении электротехнических дисциплин в неинженерных ВУЗах http://bitpro.aha.ru/ITO/ITO98/2/TSVELAJA.html
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри комп’ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_KS_KP_Lab.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open
Metod_KS_KP_Lab__COVER.png107,2 kBimage/pngView/Open
Metod_KS_KP_Lab.djvu5,94 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools