Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17979

Назва: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»
Автори: Вовк, Ірина Петрівна
Вовк, Юрій Ярославович
Владимир, Ольга Михайлівна
Нагорняк, Галина Степанівна
Приналежність: Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України.
Бібліографічний опис: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» / Уклад. І.П. Вовк, Ю.Я. Вовк, О.М. Владимир, Г.С. Нагорняк. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 34 с.
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНТУ
Теми: методичні вказівки
підприємництво
Кількість сторінок: 34
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». У методичних вказівках визначається мета, завдання та послідовність виконання курсової роботи, наводяться рекомендації щодо написання окремих розділів роботи, вимоги до структури, змісту і оформлення пояснювальної записки.
Зміст: ВСТУП... 4 1 ТЕМА, МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ... 5 2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ... 6 3 ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ... 9 4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ... 18 5 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ... 22 6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА... 24 Додаток А. Бланк індивідуального завдання на курсову роботу... 26 Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша... 27 Додаток В. Зразки оформлення основних таблиць... 28 Додаток Г. Зразки оформлення джерел у списку використаної літератури... 32
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17979
Перелік літератури: Нормативно-правова: 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 No 436-IV. 2. Закон України «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року. 3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року. 4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року. 5. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 No 4618-V. 6. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 року. 7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (15 травня 2003 р.). 8. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року. 9. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 No 1576-XII . 10. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 No 108/95-ВР. 11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 No 2755-VI. Навчально-методична: 12. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / А. Н. Асаул, М.П. Войнаренко. – СПб.; Хмельницкий, 2001. – 392 с. 13. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. / З.С. Верналій. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с. 14. Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. / А.М. Виноградська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 382 с. 15. Джини Грехем Скотт «Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе. — Внешнеторгиздат, Киев, 1991. — 200 с. 16. Козловський В. О., Лесько О. И. Бізнес-планування. Навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2005. - 189 с. 17. Козловський В. О. Основи підприємництва. Курс лекцій. Част.1 / В.О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 196 с. 18. Козловський В. О. Основи підприємництва. Курс лекцій. Част.2 / В.О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 184 с. 19. Козловський В. О. Підприємницька діяльність. Практикум.. Част. 1, 2 / В.О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 175 с. 20. Козловський В. О. Підприємницька діяльність. Практикум. Част.2. / В.О. Козловський. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 184 с. 21. Колот В. М. Підприємництво: Навчально-метод. посіб. для сам. вивч. дисц. / В.М. Колот, О.В. Щербіна. – К.: КНЕУ, 2003. – 160 с. 22. Майкл Е. Портер. Стратегія конкуренції. – К .: Основа, 1997. – 314 с. 23. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб. / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк, Т.В. Черняк / За ред. проф. Л.І. Воротіної. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307 с. 24. Мочерний C. В. Основи підприємницької діяльності: Посіб. / C.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К.: Академія, 2001. – 279 с. 25. Підприємництво / За ред. В. А. Подсолонко, Т. Л. Миронової. – К.: ЦНЛ, 2003. – 616 с. 26. Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
MetodPidpr.pdf1,68 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
MetodPidpr.djvu304,01 kBDjVuПереглянути/відкрити
MetodPidpr__COVER.png50,74 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора