Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17972

Назва: «Економіка і фінанси підприємства» навчально-методичний матеріал для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (модуль 2)
Автори: Гац, Любов Євгенівна
Бібліографічний опис: «Економіка і фінанси підприємства» навчально-методичний матеріал для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр (модуль 2) //Укладач Гац Л.Є. - Тернопіль, 48с
Дата публікації: 2015
Теми: підприємство
трудові ресурси
майнові ресурси
основні засоби
оборотні кошти
оплата праці
Кількість сторінок: 48
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний матеріал містить містить стислий виклад теоретичного матеріалу з питань формування трудових і майнових ресурсів підприємства та оцінки ефективності їх використання
Опис: Схвалено на засіданні кафедри економічної кібернетики. Протокол № 01 від 26.08.2015р. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Схвалено і рекомендовано методичною комісією факультету економіки і підприємницької діяльності Протокол № 01 від 31.08.2015р
Зміст: Модуль: Ресурсне забезпечення діяльності підприємства Тема - Ресурсний потенціал підприємства. 4 Тема - Трудові ресурси підприємства 7 Тема - Майнові ресурси (активи) підприємства 27 Рекомендована література 47
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17972
Перелік літератури: 1. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці. Навчальний посібник. -Львів, 2001. -220с 2. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: навчальний посібник/ П. С. Харів. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 357с. 3. Економіка підприємства: навчальний посібник/ В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с. 4. Економіка підприємства : Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навчальний посібник/ Мін-во освіти України, КНЕУ; ред. С. Ф. Покропивний. - К.: КНЕУ, 2000. - 328 с 5. Економіка підприємства: [навч. посіб.для студ. вищих навч.закладів] / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної. Б.М.Сердюка. - К.:Ельга-Н,КНТ,2009.-780с. 6. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного . -Вид. 2 -ге, перероб. та доп. -К.:КНЕУ,2000 .-528 с. 7. Зятковський І. В ., Зятковська Л. І, Романів М В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці: Золоті литаври, 2007. - 274с. 8. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: фірма «Праця:, 1997. 9. Михайловська С. М. Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / С. М. Михайловська. – К. : Ліра-К, 2014. – 386 с. 10. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств [текст]: підручник/ О.О.Непоматенко, Н. Ю. Мельничук . - К: «Центр учбової літератури»,2013, - 504с. 11. Організація виробництва: Підручник // Гринькова В.М., Салун М.М./ - К.: Знання,2009. -582с. 12. Онищенко В.О. Редкін О.В. та ін. Організація виробництва: Підручник. -К.:Лібра,2008. -360с. 13. Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с. 14. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навальний посібник:Вид.2 -ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. -356с. 15. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : підручник / Р. А. Слав’юк. – К. : Знання, 2010. – 550 с. 16. Управління фінансами суб’єктів господарювання : практикум : навч. посіб. / А. П. Вожжов, С. В. Сорокіна, І. В. Колесова та ін.; за ред. А. П. Вожжова. – К. : Знання, 2014. – 324 с. 17. Шаманська О.І. «Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства»// Ефективна економіка No 3, 2013 18. Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович. – К. : Знання, 2012. – 374 с. 19. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. – К. : Знання, 2012. – 341 с.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора