Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17971

Назва: Економіка підприємства: навчально-методичні матеріали (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Автори: Гац, Любов Євгенівна
Бібліографічний опис: Економіка підприємства: навчально-методичні матеріали (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр //Укладач Гац Л.Є. - Тернопіль, 2015р - 65с
Дата публікації: 2015
Теми: економіка підприємства
організація
основні засоби
організація оплати праці
Кількість сторінок: 65
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний матеріал з курсу «Економіка підприємства» (частина 1) містить стислий виклад теоретичного матеріалу з питань формування та використання матеріальних і трудових ресурсів, оцінки економічних результатів діяльності підприємства
Опис: Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної кібернетики. Протокол № 01від 26.08.2015р.Схвалено і рекомендовано методичною комісією факультету економіки і підприємницької діяльності Протокол № 01 від 31.08.2015р
Зміст: Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 4 Змістовий модуль 1. Економічні основи функціонування підприємства Тема 1: Підприємство автомобільного транспорту як суб’єкт господарювання 6 Тема 2.Організація діяльності АТ підприємства 16 Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства Тема 3. Основні засоби, нематеріальні ресурси та оборотні кошти АТ підприємства 27 Тема 4. Персонал АТ підприємства та організація оплати праці 46 Тестові завдання самоконтролю 62 Рекомендована література 65
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17971
Перелік літератури: 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства:Навчальний посібник . - К.:Атіка,2002 . -480 с 2. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. -К.:КНЕУ,2000 . -528с 3. Гринчуцький В.І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б.В Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304с 4. Економіка підприємства:Посібник з самостійного вивчення курсу/Харів П.С., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Гощинський А.В. - Тернопіль:ТІСІТ,2007 . -312 с 5. Економіка підприємства: [навч.посіб.длястуд.вищихнавч. закладів] /за заг.ред.П.В.Круша, В.І.Подвігіної. Б.М.Сердюка. -К.:Ельга-Н,КНТ,2009.-7 80с. 6. Іванілов О.С Економіка підприємства 2-ге видання /.. - 2011.-728с 7. Семернікова І.С.Економіка підприємства. - 2009.-311с 8. Семернікова І.О., Мешкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. -312с 9. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства:Навчальний посібник/Вид. 2-е, перероб. та доп. -К.:ЦУЛ,2006 . -356 с 10. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : підручник / Р. А. Слав’юк. – К. : Знання, 2010. – 550 с. 11. Онищенко В.О. Редкін О.В. та ін. Організація виробництва: Підручник. -К.:Лібра,2008. -360с 12. Організація виробництва: Підручник //Гринькова В.М., Салун М.М./ - К.: Знання,2009. -582с. 13. Харів П.С.Економіка підприємства:Навчальний посібник Збірник задач і тестів . -К.:Знання-Прес,2001 . -301с 14. Управління фінансами суб’єктів господарювання : практикум : навч. посіб. / А. П. Вожжов, С. В. Сорокіна, І. В. Колесова та ін.; за ред. А. П. Вожжова. – К. : Знання, 2014. – 324 с.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора