Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17952

Назва: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”)
Автори: Вовк, Ірина Петрівна
Вовк, Юрій Ярославович
Малюта, Людмила Ярославівна
Нагорняк, Галина Степанівна
Федишин, Ірина Богданівна
Приналежність: Вовк Ірина Петрівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва; Вовк Юрій Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва; Малюта Людмила Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва; Нагорняк Галина Степанівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва; Федишин Ірина Богданівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва.
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”) / Укл.: Вовк І.П., Вовк Ю.Я., Малюта Л.Я, Нагорняк Г.С., Федишин І.Б. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 88 с.
Дата публікації: 23-вер-2016
Кількість сторінок: 88
Короткий огляд (реферат): У методичних вказівках на основі діючого законодавства та освітньо - професійної програми з підготовки спеціалістів вищого рівня кваліфікації – магістрів – розкрито суть та методику науково-дослідної роботи з написання дипломної роботи магістра; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати виробничо- господарської та фінансової діяльності досліджуваних підприємств певної галузі за відповідний період; використання економічних методів для дослідження закономірностей інноваційної діяльності підприємств у всіх сферах народного господарства; дано пропозиції щодо обґрунтування висновків і рекомендацій дипломної роботи магістра, її апробації, завершення та захисту.
Опис: Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва. Протокол No 11 від 24.11. 2015. Схвалено й рекомендовано до друку методичною комісією факультету управління та бізнесу у виробництві. Протокол No 4 від 26.11.2015.
Зміст: ПЕРЕДМОВА 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 2.1. Вибір теми дипломної роботи магістра 2.2. Науковий керівник і його обов ’язки 2.3. Послідовність і терміни виконання дипломної роботи магістра 2.4. Огляд літератури і конкретизація теми 2.5. Затвердження теми роботи 2.6. Ідея дослідження, постановка проблеми, розроблення робочої гіпотези 2.7. Розмежування між предметом і об’єктом дослідження 2.8. Мета і задачі дослідження 3. ОБОВ’ЯЗКОВІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 3.1. Послідовність розташування структурних елементів дипломної роботи магістра 3.2. Титульний аркуш 3.3. Анотація 3.4. Зміст 3.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 3.6. Вступ 3.7. Розділи основної частини 3.7.1. Теоретичний розділ 3.7.2. Аналітико-дослідницький розділ 3.7.3. Проектно-рекомендаційний розділ 3.8. Розділи спеціальної частини 3.9. Висновки 3.10. Перелік використаної літеатури 3.11. Додатки 3.12. Демонстраційні матеріали 4. МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 4.1. Комплексний методичний підхід до виконання основної частини дипломної роботи магістра 4.2. Підготовка рукопису дипломної роботи магістра 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 5.1. Загальні вимоги 5.2. Нумерація 5.3. Ілюстрації 5.4. Таблиці 5.5. Формули й рівняння 5.6. Перерахування 5.7. Посилання, виноски й примітки 5.8. Перелік використаних джерел 5.9. Додатки 5.10. Графічна частина 6. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 6.1. Загальні вимоги до автореферату 6.2. Структура автореферату 6.3. Анотації 6.4. Оформлення автореферату 6.5. Видання автореферату 7. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ Й ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 7.1. Відгук наукового керівника про дипломну роботу магістра 7.2. Рецензія на дипломну роботу магістра фахівця відповідної кваліфікації 7.3. Критерії зниження оцінки дипломної роботи магістра науковим керівником і рецензентом 7.4. Підготовка доповіді до захисту дипломної роботи магістра 7.5. Попередня експертиза підготовленої до захисту дипломної роботи магістра 8. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 8.1. Порядок і процедура прилюдного захисту 8.2. Критерії оцінки дипломної роботи магістра 9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ У ДЕК 10. ДОДАТКИ
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17952
Власник авторського права: © Нагорняк Г.С.
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора