Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17906

Title: Особливості регулювання та підтримки малого і середнього бізнесу в країнах Євросоюзу
Authors: Мосій, Ольга Бориславівна
Кужда, Тетяна Іванівна
Affiliation: Сороківська О.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, Мосій О.Б, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, Кужда Т.І, к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Сороківська О.А. Особливості регулювання та підтримки малого і середнього бізнесу в країнах Євросоюзу / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда. // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (м. Клайпеда, Литва, 29 січня 2016 року). - Клайпедський університет. - Клайпеда: Прес–Центр, 2016. - С.11–14.
Conference/Event: Міжнародна науково–практична конференція „Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації“
Journal/Collection: Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції „Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації“
Issue Date: 2016
Publisher: Клайпедський університет. - Клайпеда: Прес–Центр
UDC: 338.1
608.1
Keywords: мале підприємництво
євроінтеграція
малий бізнес
інноваційний розвиток
Number of pages: 5
Page range: 11–14
Abstract: Розглянуто особливості євроінтеграційних процесів у сфері малого бізнесу
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17906
Copyright owner: Колектив авторів, 2016
References (Ukraine): 1. Звіт Європейського Банку Реконструкції і Розвитку «Про стан та перспективи розвитку бізнес-структур в країнах, що розвиваються» (станом на 1 січня 2015 року) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http//mfa.gov.ua. 2. Бутенко А.І. Потенціал малого підприємництва в парадигмі європейського розвитку: монографія. Нац. акад. наук України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень: Інтерпрінт, 2014.  272 с. 3. Розвиток малих підприємств (статистичне оцінювання впливу на економічне зростання та конкурентоспроможність країни): монографія / І.Г. Манцуров, С.С. Ващаев та ін.  К.: КНЕУ, 2012.  181с. 4. Дрига С.Г. Мале підприємництво України: становлення, механізми управління та підтримки: Монографія.  К.: ТОВ «ДКС центр», 2013.  362 с.
Content type: Other
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy.pdf292,21 kBAdobe PDFView/Open
Tezy.djvu39,1 kBDjVuView/Open
Tezy__COVER.png308,97 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.