Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17905

Назва: Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання
Автори: Панухник, Олена Віталіївна
Тимошик, Наталія Степанівна
Хрупович, Світлана Євгенівна
Химич, Ірина Григорівна
Приналежність: Панухник Олена Віталіївна, завідувач кафедри економіки та фінансів ТНТУ імені Івана Пулюя, доктор економічних наук, професор Хрупович Світлана Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ імені Івана Пулюя Тимошик Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ імені Івана Пулюя Химич Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доц. С.Є. Хрупович, к.е.н., доц. Н.С. Тимошик, к.е.н., доц. І.Г. Химич. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 88 с.
Дата публікації: 18-вер-2016
Теми: методичні рекомендації
фінанси і кредит
Кількість сторінок: 88
Короткий огляд (реферат): У методичних рекомендаціях наведено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання, оформлення та захисту дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр» на підставі Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, вимог галузевого стандарту вищої освіти напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», Положення про організацію навчального процесу в ТНТУ імені Івана Пулюя.
Опис: Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економіки та фінансів Протокол No 1 від 26 серпня 2015 р. Схвалено на засіданні науково-методичної комісії факультету економіки і підприємницької діяльності Протокол No 1 від 31 серпня 2015 р.
Зміст: ВСТУП...4 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ЗАВДАННЯ ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...5 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...7 2.1 ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...7 2.2 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...8 2.3 ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ...8 2.4 ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇЇ АНАЛІЗ...9 2.5 ЗБІР ПРАКТИЧНИХ ДАНИХ...10 2.6 ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...10 2.7 КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ...10 2.8 РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ПІДПИС ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...11 3 СРУКТУРА ТА ЗМІСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...12 3.1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ...12 3.2 ВИМОГИ ДО РОЗДІЛІВ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...14 4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...25 4.1 ТЕКСТОВА ЧАТИНА...25 4.2 НУМЕРАЦІЯ...26 4.3 ІЛЮСТРАЦІЇ...28 4.4 ТАБЛИЦІ...30 4.5 НУМЕРОВАНИЙ ПЕРЕЛІК...32 4.6 ПРИМІТКИ...33 4.7 ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ...34 4.8 ПОСИЛАННЯ...35 4.9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...36 4.10 ДОДАТКИ...37 4.11 ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК...37 4.12 ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...37 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА...38 5.1 АНАЛІЗ МАЙНА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ...38 5.2 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...50 5.3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...52 5.4 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...56 5.5 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...62 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...67 ДОДАТКИ...68
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17905
Перелік літератури: 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – [Електронний ресурс]: затверджене наказом Міністерства фінансів України No 73 від 07.02.2013 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 2. Азаренкова Г.М . Фінанси підприємств: Yавч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренков, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с. 3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навч. посібник / О.Я. Базілінська. – 2 -ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с. 4. Воронко О.С. Економічний аналіз: Навч. посібник / О.С. Воронко, Н.П. Штепа. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 279 с. 5. Іванюта П.В. Управління ресурсами та витратами: Навч. посібник / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с. 6. Карпенко О.В. Экономический механизм управления коммерческой деятельностью организаций: Монография / О.В. Карпенко А.Н. Лебедев – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – 180 с. 7. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: Монографія / О.В. Карпенко, Г.О. Соболь – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241 с. 8. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: Навч. посіб. / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с. 9. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Т.Д. Косова. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с. 10. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с. 11. Прохар Н.В. Взаємозв’язок та відмінності обліку доходів, витрат і фінансових результатів відповідно до П(с)БО та податкового кодексу Україн и: монографія / Н.В. Прохар, Н.В. Хоменко. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – С. 122-137. 12. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навч. посібник / І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с. 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: Підручник / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид., доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с. 14. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навч. посібник / за ред. К.Ф. Ковальчука. – К.: ЦУЛ, 2012. – 328 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
met15-16.docМетодичні рекомендації для виконання дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання 2,18 MBMicrosoft WordПереглянути/відкрити
met15-16.pdf1,73 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
met15-16__COVER.png145,5 kBimage/pngПереглянути/відкрити
met15-16.djvu1,09 MBDjVuПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора