Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17872

Title: Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві
Authors: Кужда, Тетяна Іванівна
Bibliographic description (International): Steps for successful organizational change management at the enterprise
Issue Date: 15-Sep-2016
Date of entry: 15-Sep-2016
Keywords: управління змінами на підприємстві
планування змін
організація колективів працівників для реалізації змін
мотивація працівників
контроль результатів організаційних змін
Abstract: Особливістю розвитку управлінських процесів є збільшення інтересу фахівців до вирішення конкретних управлінських ситуацій в умовах зміни зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Проявляється це перш за все в тому, що зміни на підприємстві вимагають ретельного врахування всіх можливих ситуацій, щоб зробити управлінські рішення науково-обґрунтованими, динамічними для забезпечення збалансованого та стійкого господарського механізму. Підприємство є динамічною системою, воно постійно та безперервно змінюється. Відповідно змінюються і всі його складові: керуюча і керована системи, технології, техніка, професійний, кваліфікаційний та віковий склад працівників, організаційні структури управління, цілі, продукція. Знаючи причини виникнення змін, можна розробити етапи для успішного впровадження та реалізації організаційних змін на підприємстві. Розроблення технології управління організаційними змінами на підприємстві через планування цих змін, організування колективів працівників та окремих виконавців, мотивування працівників до змін, контролювання результатів організаційних змін та регулювання відхилень і збоїв, виявлених у процесі реалізації організаційних змін є основою успішного управління змінами на підприємстві.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17872
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzhda_2013_2_12.pdf154,1 kBAdobe PDFView/Open
Kuzhda_2013_2_12.djvu85,65 kBDjVuView/Open
Kuzhda_2013_2_12__COVER.png482,14 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools