Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17805
Title: Вивчення курсу «Комп’ютерний дизайн» в режимі веб-конференції в системі aTutor
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Скиба, Олена Павлівна
Пік, Андрій Іванович
Issue Date: 13-Sep-2016
Date of entry: 13-Sep-2016
UDC: [51+514+721]+004.92]-047/58(062/552)
BBK: 22.1я5
Keywords: веб-конференція, дистанційне навчання, комп’ютерна графіка, комп’ютерний дизайн, програма Atutor.
Abstract: В роботі розглядається методика викладання курсу “Комп’ютерний дизайн” для студентів технічних спеціальностей в режимі веб-конференції з використанням системи ATUTOR в умовах кредитно-модульної системи навчання. Розглянуто основні інструменти курсу, а також специфіку навчання студентів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17805
ISBN: 978-617-7346-42-4
Copyright owner: (©/®) Ковбашин В.І., Пік А.І., Скиба О.П.
References (Ukraine): 1. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Інженерна графіка” / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТГАТА, 2010. – С. 60-64. 2. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Комп’ютерна графіка” в середовищі ATutor / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць XIV Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2012. – С. 70-74. 3. Костишин С.О. Розробка навчальних курсів у системі ATutor / С.О. Костишин, С.О. Войт // Методичні вказівки для викладачів (інструкторів). Тернопіль: ТДТУ, 2006, 41с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мелітополь_2016.pdf219,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools