Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17768
Title: Дослідження рівня ризикованості економічної діяльності підприємств малого бізнесу України
Authors: Сороківська, Олена Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Сороківська О.А. Дослідження рівня ризикованості економічної діяльності підприємств малого бізнесу України / О.А. Сороківська // Чесько–українське наукове видання «Ауспіції». – 2015. – №. 10. – С. 44–49.
Issue Date: 2015
Date of entry: 12-Sep-2016
Publisher: Чесько–українське наукове видання «Ауспіції»
UDC: 330.34:658+334.012.64
Keywords: ризик
малий бізнес
зовнішнє середовище
економічна діяльність
рівень прибутковості
коефіцієнт варіації
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: Метою представленого дослідження є проведення оцінки ступеня ризику різних видів економічної діяльності підприємств малого бізнесу та прогнозування змін їх ризикованості. У статті проведено PEST-аналіз, результати якого доцільно використовувати для визначення переліку загроз і можливостей при складанні SWOT-аналізу малого підприємства. В результаті проведеного аналізу було сформовано ряд складових за окремими групами факторів, які, на думку автора, є найбільш значущими при визначенні рівня ризику діяльності малих підприємств України. Визначено основні зовнішні джерела виникнення ризиків і розраховані показники оцінки ступеня ризику. Досліджено очікування зі зміни ризикованої різних видів економічної діяльності підприємств малого бізнесу. Використання ймовірнісної оцінки ризику діяльності малих підприємств в різних сферах дозволяє отримати комплексне уявлення про ризикованість зовнішнього середовища з урахуванням економічних, політичних, соціальних і технологічних факторів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17768
Copyright owner: Сороківська О.А., 2015
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аuspicia-2015-5-оригінал-макет верстки.pdf6,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.