Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17764
Title: Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу
Authors: Сороківська, Олена Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Сороківська О.А. Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу. / О.А. Сороківська. - Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Вип. 6. - Режим доступу до журн.: http://global.national.in.ua/issue-6-2015.
Issue Date: 2015
Publisher: Глобальні та національні проблеми економіки
UDC: 330.341.4:338.45
Keywords: мале підприємництво
економічна безпека
економічні інтереси
внутрішні та зовнішні загрози
суб"єкти підприємницької діяльності
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до визначення економічної безпеки підприємства, надано авторське розуміння категорії “економічна безпека малого підприємства”. Для удосконалення сутнісного наповнення категорії “економічна безпека підприємства” з позицій узгодження інтересів та нейтралізації загроз у дослідженні запропоновано розглядати економічну безпеку підприємств малого бізнесу як багаторівневу структуру, що представлена у вигляді «матриці». У статті охарактеризовано функції управління при забезпеченні економічної безпеки підприємства малого бізнесу, а також здійснено аналіз методологічного підґрунтя формування знань про економічну безпеку підприємства.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17764
Copyright owner: Сороківська О.А., 2015
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Данік pdf.pdf315,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.