Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17661
Title: Метод відновлення комунікативної функції мови людини
Other Titles: The method of human language communicative function recovery
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Дозорська, Оксана Федорівна
Issue Date: 6-Sep-2016
Keywords: комунікативна функція мови
електроенцефалографічний сигнал
електроміографічний сигнал
Description: Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини / О.Ф. Дозорська, Є.Б. Яворська // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков : научно-информационный центр «Знание», 2016. – Ч.1 – С. 38-41.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17661
Copyright owner: © Дозорська О.Ф., Яворська Є.Б.
References (Ukraine): Яворська Є.Б. Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини [Текст] / Є.Б. Яворська, М.В. Бачинськи й, О.Ф. Дозорська // Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 4(37). Том 7. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 44 - 46.
Бачинський М.В. Обгрунтування способу відбору біосиґналів для задачі віднов- лення комунікативної функції мови людини [Текст] / М.В. Бачинс ький, О.Ф. Дозорська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково - технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування» / – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 9 - 10 червня 201 5 р.), 2015. – С. 71 - 73.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharkiv_february_2016_part_1.pdf4,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools